Znamy plan zajęć

Plan zajęć dla I roku na semestr zimowy 2016/2017

  09.09.2016   admin


Oto plan zajęć na semestr zimowy 2016/2017 dla studentów pierwszego roku psychologii. Zajęcia zostały ułożone tak, by studenci mieli jak najmniej okienek. (jest jedno okienko we wtorkowym spisie) . Prosimy pamiętać, że oprócz zajęć przedstawionych w planie student musi zaliczyć 8-godzinne zajęcia z BHP.

Już niebawem więcej informacji o działaniu sekretariatu, inauguracji, zebraniu studentów I roku i innych sprawach organizacyjnych.