mgr Jakub Słupczewski


Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

jslupczewski @ doktorant.umk.pl

pok. 213, 56 611-41-76

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach poznania numerycznego wśród osób starszych, a także na rezerwie poznawczej. Interesuję się również starzeniem się poznawczym – w tym możliwościami diagnozy wczesnych etapów chorób neurodegeneracyjnych oraz możliwościami trenowania funkcji poznawczych.
Wybrane publikacje

  • Gut, M., Mańkowska, K., Słupczewski, J., & Matulewski, J. (2022). Heterogeneity of Dyscalculia Risk Dependent on the Type of Number Line Estimation Task and the Number Magnitude. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(10), 6164.
  • Pawlaczyk, N. A., Słupczewski, J., Szymańska, M., Szmytke, M., Bałaj, B., & Zając-Lamparska, L. (2021). NEUROPSYCHOLOGICAL FACTORS OF SUBJECTIVE COGNITIVE COMPLAINTS OF THE OLDER ADULTS. Acta Neuropsychologica, 19(2).
  • Słupczewski, J., Gut, M. (2020). Wykorzystanie gier kom­puterowych w rozwijaniu zdolności poznawczych – zastosowanie w edukacji i terapii. W: M. Trojan, M. Gut (red.), Nowe technologie i metody w psychologii (s. 79–98). Warszawa: Liberi Libri.