dr Ewa Ratajczak


Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

ewka @ umk.pl

pok. 215 56 611 41 78

Zainteresowania naukowe

Ukończyłam neuronaukę w Międzynarodowej Szkole Badawczej Maxa Plancka, a pracę magisterską napisałam z dziedziny biofizyki komórki w Europejskim Instytucie Neuronauki. Obecnie pracuję nad projektem "BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne", na którego realizację otrzymałam grant Preludium 9 z Narodowego Centrum Nauki (2015/17/N/HS6/02864). Wyniki z powyższego projektu stanowią podstawę mojej pracy doktorskiej z dziedziny biofizyki, którą przygotowuję pod opieką prof. Włodzisława Ducha. Moje zainteresowania naukowe obejmują neuropsychologię, psychofizjologię, funkcjonowanie poznawcze oraz neuroobrazowanie. W szczególności interesuje mnie zastosowanie neuroobrazowania techniką EEG oraz analizy sieci w badaniach mechanizmów neuronalnych związanych z biofeedbackiem zmienności rytmu serca (HRV-biofeedback) oraz kreatywnością i myśleniem twórczym.


Wybrane publikacje

  • Ratajczak, E., Petcherski, A., Ramos-Moreno, J., & Ruonala, M. O. (2014). FRET-assisted determination of CLN3 membrane topology. PLoS One, 9(7).
  • Meina, M., Ratajczak, E., Sadowska, M., Rykaczewski, K., Dreszer, J., Bałaj, B., ... & Krasuski, A. (2020). Heart Rate Variability and Accelerometry as Classification Tools for Monitoring Perceived Stress Levels—A Pilot Study on Firefighters. Sensors, 20(10), 2834.