dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK


Wicedyrektor Instytutu Psychologii ds. dydaktycznych i jakości kształcenia,

Kierownik Katedry Psychologii Poznawczej i Porównawczej

maciej.trojan @ umk.pl

pok. 225 tel. 56 611 36 58

Zainteresowania naukowe

Psychologia porównawcza, etologia poznawcza, psychologia ewolucyjna. Zagadnienia związane z procesami ewolucji świadomości, myślenia, rozwiązywania problemów, teorią umysłu, mentalnymi podróżami w czasie, kompetencjami numerycznymi u zwierząt oraz ewolucją zachowań prospołecznych.Wybrane publikacje