dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK


Kierownik Zakładu Etologii i Psychologii Porównawczej

maciej.trojan @ umk.pl