Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Spis pracowników Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Kierownik Katedry:
dr hab. n. med. Sławomir Czachowski, prof. UMK


Profesorowie:
dr hab. Rafał Milner, prof. UMK

Adiunkci:
Dr Joanna Dreszer

dr Monika Lewandowska

dr Kamila Łaszewska

dr Łukasz Miciuk

dr Kinga Mickiewicz

dr Katarzyna Śliwińska

dr Julita Wojciechowska


Asystenci:
mgr Ewa Ratajczak