Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Spis pracowników Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Katedra Psychologii Klinicznej i Neurposychologii


Kierownik Katedry:
dr hab. n. med. Sławomir Czachowski, prof. UMK

Adiunkci:
Dr Joanna Dreszer

dr Monika Lewandowska

dr Kamila Łaszewska

dr Łukasz Miciuk

dr Katarzyna Śliwińska


Asystenci:
mgr Ewa Ratajczak