dr Łukasz Miciuk


Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

miciuk @ umk.pl

pok. 211 tel. 56 611 41 74

Zainteresowania naukowe

Główny obszar moich zainteresowań naukowo-badawczych to psychologia osobowości, zwłaszcza poznawcza psychologia Ja (adekwatność koncepcji siebie, motywy autoewaluacyjne, samowiedza i samoregulacja).

Prowadzę lub prowadziłem także badania na gruncie psychologii pozytywnej (nad orientacją pozytywną, prężnością i równowagą hedoniczną) oraz psychologii filmu i teatru. Interesują mnie również praktyczne zastosowania teorii osobowości (w wyjaśnianiu, przewidywaniu i modelowaniu zachowania) oraz metodologia badania osobowości zdrowej i zaburzonej. Poza pracą naukową od kilku lat zajmuję się diagnozą i poradnictwem psychologicznym.


Wybrane publikacje

  • Miciuk, Ł.R., Jankowski, T., Laskowska, A., & Oleś, P. (2016). Positive Orientation and the Five Factor Model. Polish Psychological Bulletin, 47(1), 141–148. doi: 10.1515/ppb-2016-0016
  • Miciuk, Ł.R., Jankowski, T., & Oleś, P. (2016). Incremental validity of positive orientation: predictive efficiency beyond the five-factor model. Health Psychology Report, 4(4), 294–302. doi: 10.5114/hpr.2016.59895
  • Miciuk, Ł.R. (2015). Film poetycki w perspektywie semiotyki i psychologii poznawczej. W: M. Wojtak, E. Bulisz (red.), Porozmawiajmy o gatunkach – artystycznych i użytkowych (s. 117-128). Lublin: Wydawnictwo UMCS.