2017

 1. Stefaniak, A., Bilewicz, M., Lewicka, M. (2017). The merits of teaching local history: Increased place attachment enhances civic engagement and social trust. Journal of Environmental Psychology, 51, 217-225.
 2. Szymańska, J., Trojan, M., Jakucińska, A., Wejchert, K., Kapusta, M., Sikorska, J. (2017). Brain Functional Asymmetry of Chimpanznees (Pan Troglodytes): the Example of Auditory Laterality. Polish Psychological Bulletin, 48(1), 87-92.
 3. Sosnowski, T. Rynkiewicz, A., Wordecha, M., Kępkowicz, A., Majewska, A., Pstrągowska, A., Oleksy, T., Wypych, M., Marchewka, A. (2017). Patterns of brain and cardiovascular activation while solving rule-discovery and rule-application numeric tasks. International Journal of Psychophysiology.
 4. Talmont-Kaminski, K., & Wojcik, A. D. (2017). Commentary: Why Do You Believe in God? Relationships between Religious Belief, Analytic Thinking, Mentalizing and Moral Concern. Frontiers in Psychology, 8.
 5. Pluta, A., Gawron, N., Sobańska, M., Wójcik, A. D., & Łojek, E. (2017). The Nature of the Relationship Between Neurocognition and Theory of Mind Impairments in Stroke Patients. Neuropsychology.
 6. Trojan, M., Sikorska, J. (2017). Grzech antropocentryzmu. Ethos, 30, (1), 207-217. DOI 10.12887/30-2017-1-117-12
 7. Finc, K., Bonna, K., Lewandowska, M., Wolak, T., Nikadon, J., Dreszer, J., Duch, W., Kuühn S. (2017). Transition of the Functional Brain Network Related to Increasing Cognitive Demands. Human Brain Mapping, 38, 3659–3674.
 8. Czachowski, S., Sowińska, A. (2017). The linguistic validation of the gut feelings questionnaire in three European languages. BMC Family Practice, Vol. 18, 54, 1-10.
 9. Bilewicz, M., & Wojcik, A. D. (2017). Visiting Auschwitz: Evidence of Secondary Traumatization Among High School Students. American Journal of Orthopsychiatry. https://doi.org/10.1037/ort0000302

2016

 1. Bałaj, B., Francuz, P., Sternal, M. & Matulewski, J. (2016). Compensation of Head Movements in the Data Registered with a Headset Eye Tracker Using the EVM Software Package. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology 22, 1 – 17.
 2. Szubielska, M., Niestorowicz, E., Bałaj, B. (2016). Wpływ figuratywności obrazu i zapoznania się z informacją katalogową na percepcję estetyczną malarstwa współczesnego przez ekspertów i laików. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 9, 21-34.
 3. Ostrowska, B., Bałaj, B. (2016). Kompetencje społeczne młodzieży o zróżnicowanym BMI. Psychologia Wychowawcza, 10, 125 - 138. ISSN:0033-2860
 4. Linowiecki, R., Matulewski, J., Bałaj, B, Ignaczewska, A., Dreszer, J., Kmiecik, M., Duch, W. (2016). GCAF. Platforma tworzenia aplikacji kontrolowanych wzrokiem – nowy sposób przygotowywania w pełni interaktywnych eksperymentów z użyciem okulografu. Lingwistyka stosowana, 20, 5, 83-99.
 5. Kmiecik, M., Gut, M., Bałaj, B., Matulewski, J. (2016). Ocena poziomu umiejętności matematycznych na podstawie danych okulograficznych. Lingwistyka stosowana, 20, 5, 63–82.
 6. Bałaj, B., Francuz, P., Sternal, M., Matulewski, J. (2016). Compensation of Head Movements in the Data Registered with a Headset Eye Tracker Using the EVM Software Package. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology 22, 1 – 17. DOI: 10.13174/pjambp.30.12.2016.02
 7. Pawlaczyk, N., Szmytke, M., Rutkowski, D., Wiśniewska, M., Grabowski, P., Dreszer-Drogorób, P., Matulewski, J., Meina, M. & Bałaj, B. (2016). Skuteczność diagnostyczna narzędzi standardowych oraz wirtualnej rzeczywistości w badaniach pamięci przestrzennej u osób starszych (65+). Studium przypadku. W: J. Leśny, J. Nyśkowiak (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część II, s. 76-82. Poznań: Młodzi Naukowcy.
 8. Stróżak, P., Francuz, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Fudali-Czyż, A., & Bałaj, B.(2016). ERPs in an oddball task under vection-inducing visual stimulation. Experimental Brain Research.
 9. Thielmann A, Gerasimovska-Kitanovska B, Buczkowski K, Koskela T, Mevsim V, Czachowski S, Petrazzuoli F, Petek-Šter M, Lingner H, Hoffman R, Tekiner S, Chambe J, Edirne T, Hoffmann K, Pirrotta E, Uludağ A, Yikilkan H, Kreitmayer Pestic S, Zielinski A, Fernández C, Weltermann B. Self-Care for Common Colds by Primary Care Patients: A European Multicenter Survey on the Prevalence and Patterns of Practices—The COCO Study, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2016 (2016), Article ID 6949202.
 10. Nabbe P, Le Reste JY, Guillou-Landreat M, Munoz Perez MA, Argyriadou S, Claveria A, Ferna´ndez San Martı´n MI, Czachowski S, Lingner H, Lygidakis C, Sowinska A, Chiron B, Derriennic J, Le Prielec A, Le Floch B, Montier T, Van Marwijk H, Van Royen P. Which DSM validated tools for diagnosing depression are usable in primary care research? A systematic literature review. European Psychiatry, December, (2016) p.99- 105.
 11. Le Reste JY., Nabbe P, Lazic D, Assenova R, Lingner H, Czachowski S, Argyriadou S, Sowinska A, Lygidakis C, Doerr C, Claveria A, Le Floch B, Derriennic J, Van Marwijk H. How do general practitioners recognize the definition of Multimorbidity? A European qualitative study. European Journal of General Practice, (2016)
 12. Gut, M. i Staniszewski, R. (2016). The SNARC effect in number memorization and retrieval. What is the impact of congruency, magnitude and the exact position of numbers in short-term memory processing? Advances in Cognitive Psychology, 12(4), 193-208;
 13. Kmiecik M., Gut, M., Bałaj, B., Matulewski, J. (2016) Ocena poziomu umiejętności matematycznych na podstawie danych okulograficznych. Lingwistyka Stosowana, 20(5), 63–82;
 14. Gut, M., Goraczewski, Ł., Matulewski, J. (2016) Prokalkulia 6-9. Test oceny behawioralnych wskaźników umysłowych reprezentacji liczb i ryzyka dyskalkulii. Pomorskie Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej Promathematica;
 15. Gut, M. (2016). Komputerowe gry matematyczne jako narzędzie edukacyjne i terapeutyczne. [W:] M. Suchacka (red.) Cywilizacja zabawy, rozrywki i wypoczynku. Wydawnictwo E-bookowo, str. 59-88;
 16. Gut, M. (2016). Nowoczesne technologie w edukacji matematycznej. [W:] Z. Czyż, M., Szala (red.) Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania. Wydawnictwo Tygiel, Lublin, str. 269-292;
 17. Gut, M., Goraczewski, Ł., Matulewski, J., Finc, K., Ignaczewska, A., Bałaj, B., Dreszer, J., Kmiecik, M., Stępińska, J., Majewski, J., Bendlin, E., Cholewa, P. i Duch, W. (2016). Trening poznawczy przy użyciu komputerowej gry matematycznej a przetwarzanie informacji numerycznej u dzieci – wyniki badań pilotażowych. [W:] M. Suchacka (red.) Cywilizacja zabawy, rozrywki i wypoczynku. Wydawnictwo E-bookowo, str. 89-126;
 18. Jarmakowska - Kostrzanowska, L., (2016). W statystycznym matriksie: kontrowersje wokół testowania istotności hipotezy zerowej (NHST) oraz p-wartości. Psychologia Społeczna, 39, (4), 458-473.
 19. Jarmakowski-Kostrzanowski, T., Jarmakowska - Kostrzanowska, L., (2016). Polska adaptacja Kwestionariusza Kodów Moralnych (MFQ-PL). Psychologia Społeczna, 39(4),489-509.
 20. Prusik, M., Lewicka, M. (2016). Nostalgia for communist times and autobiographical memory: Negative present or positive past? Political Psychology, 37 (5), 677-693.
 21. Toruńczyk, S., Lewicka, M. (2016). Perceived social diversity and neighbourhood attachment: The role of intergroup ties and affective appraisals of the environment. Evidence from Poland. European Journal of Social Psychology,46, 818-832.
 22. Lewicka, M. (2016). Kiedy nie warszawiak staje się warszawiakiem? W: K. Wagner, K. Zwierz, & P. Piechocki (Red.), Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy XIV–XXI w. (ss. 193-205). Warszawa: Muzeum Warszawy.
 23. Sikorska, J. Trojan, M., Jakucińska, A., Farley, D. (2016). Sensitivity to measurement errors in studies on prosocial choice using two-choice paradigm. Studies in Logic Grammar and Rhetoric, 48, (61), 231- 239.
 24. Trojan, M. (2016). Wskaźniki prawdopodobieństwa jako miara użycia umysłu w eksperymentach typu "Two Choice Paradigm" w etologii poznawczej. W: A. Rynkiewicz, K. Jankowski, W. Oniszczenko (Red.). Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 195-202). Warszawa: Scholar.
 25. Trzebiński, J., Wołowicz-Ruszkowska, A., & Wójcik, A. D. (2016). The Impact of Self-Narratives of Motherhood for Mothers of Children with Autism. Frontiers in Psychology, 7.