dr Lilianna Kostrzanowska


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

lkostrzanowska @ umk.pl

pok. 207 tel. 56 611 36 54

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe to metody statystyczne stosowane w psychologii - to jak psychologia dowodzi swoich twierdzeń. Czy istotny statystycznie oznacza istotny w ogóle?


W związku z tym zajmuję się statystyką bayesowską oraz bayesowskim i bootstrapowym podejściem do zagadnienia testowania hipotez, analizą efektów regresyjnych np. mediacji, moderacji i supresji w badaniach psychologicznych.


Prowadzę bloga na temat metod statystycznych wykorzystywanych w psychologii: statystykawpsychologii.blogspot.comWybrane publikacje

 • Jarmakowska - Kostrzanowska, L., (2021). Istotnie statystyczna moc testu – analiza mocy i jej miejsce w przyborniku badacza oraz interpretacja (nie)istotności statystycznej przy małej (dużej) mocy testu. Przegląd Psychologiczny, 64(4), 83–99. https://doi.org/10.31648/pp.7359. KLIK
 • Jarmakowska-Kostrzanowska, L., Jarmakowski-Kostrzanowski, T. (2020). Bootstrap: inne spojrzenie na przedział ufności. W: M. Trojan,
  M. Gut (red.), Nowe technologie i metody w psychologii (s. 471–489). Warszawa:
  Liberi Libri. DOI: 10.47943/lib.9788363487430.rozdzial22
  KLIK
  Jarmakowska - Kostrzanowska, L., (2016). W statystycznym matriksie: kontrowersje wokół testowania istotności hipotezy zerowej (NHST) oraz p-wartości. Psychologia Społeczna, 39, (4), 458-473.
 • Jarmakowski-Kostrzanowski, T., Jarmakowska - Kostrzanowska, L., (2016). Polska adaptacja Kwestionariusza Kodów Moralnych (MFQ-PL). Psychologia Społeczna, 39(4), 489-509.
 • Nowakowska-Domagała, K., Jabłkowska-Górecka, K., Jarmakowska-Kostrzanowska, L., Mortoń, M., Stecz, P., (2015). Interrelationships of coping styles and professional burnout among physiotherapists, Coping styles and professional burnout symptoms among physiotherapists, Medicine, 94 (24).