mgr Natalia Pawlaczyk


Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

pawlaczyk87 @ umk.pl

pok. 215 tel. 56 611 41 78

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół charakterystyki stanów poprzedzających wystąpienie poważnych chorób, w tym zaburzeń neurodegeneracyjnych.

Realizowane projekty dotyczą w szczególności związku subiektywnych skarg poznawczych z obiektywnym stanem poznawczym a także zdolności przestrzennych u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi.

Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem testów standardowych jak i w warunkach ekologicznych, w trakcie których stosowane są nowoczesne narzędzia pomiaru (czujniki ruchu).Wybrane publikacje

  • Aghabeig, M., Bałaj, B., Dreszer, J., Lewandowska, M., Milner, R., Pawlaczyk, N., ... & Duch, W. (2019, September). Perception of non-native phoneme contrasts in 8-13 months infants: tensor-based analysis of EEG signals. In 2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO) (pp. 1-5). IEEE.
  • Komorowski, M. K., Aghabeig, M., Nikadon, J., Piotrowski, T., Dreszer, J., Bałaj, B.,Pawlaczyk, N., ... & Cichocki, A. (2018). MULTI-LEVEL EXPLANATIONS IN NEUROSCIENCE II: EEG SPECTRAL FINGERPRINTS AND TENSOR DECOMPOSITIONS FOR UNDERSTANDING BRAIN ACTIVITY--INITIAL RESULTS. Acta Physica Polonica B, 49(12)