prof. dr hab. Tytus Sosnowski


Kierownik Zakładu Psychologii Poznawczej

tytus @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Procesy poznawcze, zwłaszcza procesy związane z wykonywaniem zadań umysłowych oraz towarzyszące im procesy emocjonalno- motywacyjne

Psychofizjologia, w tym głównie analiza czynności sercowo-naczyniowej a także, czynności mięśni szkieletowych, konduktancji skóry oraz czynności mózgu.

Metody pomiaru psychometrycznegoWybrane publikacje

  • Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Sosnowski, T., Krzywosz-Rynkiewicz, B., Roguska, J. (2004). Program running versus problem solving: Mental task effect on tonic heart rate. Psychophysiology, 41, 467-475.
  • Sosnowski, T., Rynkiewicz, A. (2008). RUN/EDIT information processing mode and phasic cardiac acceleration. Psychophysiology, 45, 1079-1085.
  • Sosnowski, T., Bala, A., Rynkiewicz, A. (2010). Mental task demands and cardiovascular response patterns. Biological Psychology, 84, 264-271.
  • Sosnowski, T. (red.). (2011). Zaawansowane metody statystyczne. Psychologia społeczna (numer specjalny), 5(2,3).
  • Sosnowski, T., Sobota, A., Rynkiewicz, A. (2012). Program running versus problem solving: two patterns of Cardiac response. International Journal of Psychophysiology, 86, 187-193.