prof. dr hab. Tytus Sosnowski


Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

tytus @ umk.pl

pok. 221 tel. 56 611 41 81

Zainteresowania naukowe

Procesy poznawcze, zwłaszcza procesy związane z wykonywaniem zadań umysłowych oraz towarzyszące im procesy emocjonalno- motywacyjne

Psychofizjologia, w tym głównie analiza czynności sercowo-naczyniowej a także, czynności mięśni szkieletowych, konduktancji skóry oraz czynności mózgu.

Metody pomiaru psychometrycznegoWybrane publikacje

 • Sosnowski, T., Wrześniewski, K. (1986). Research with the Polish form of the StateTrait Anxiert Inventory. W: C. D. Spielberger i R. DiazGuerrero (red.), Crosscultural anxiety (t. 3, ss. 2135). Washington, D.C.: Hemisphere.
 • Sosnowski, T., Karczykowska, E. (1989). Reaction to perceptual ambiguity and psychophysiological changes during anticipatory stress. W: C. D. Spielberger, I. G. Sarason i J. Strelau (red.), Stress and anxiety (t. 12, ss. 167-179). New York: Hemisphere.
 • Sosnowski, T., Iwaniszczuk D., Spielberger, C.D. (1991). The Polish form of the State-Trait Anxiety Inventory for Children). W: C. D. Spielberger, I. G. Sarason, Z. Kulcsar, G. L. Van Heck (red.), Stress and emotion: Anxiety, anger, and curiosity (ss. 315-317). New York: Hemisphere.
 • Sosnowski, T., Nurzyńska, M., Połeć, M. (1991). Active-passive coping and skin conductance and heart rate changes. Psychophysiology, 28, 665-672.
 • Forgays, D., Sosnowski, T., Wrześniewski, K. (red.) (1992). Anxiety: Recent developments in cognitive, psychophysiological, and health research. Washington: Hemisphere.
 • Sosnowski, T., Czarnocki, W. J. (1992). Skin conductance responses to conditioned stimuli in nonattended channel: Are we really able to respond without awareness?. W: K. A. Hagtvet (red.), Advances in test anxiety research (t. 7, ss. 344-353). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Sosnowski, T., Zimmer, K. (red.) (1993). Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych. Warszawa: PWN.
 • Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Sosnowski, T., Krzywosz-Rynkiewicz, B., Roguska, J. (2004). Program running versus problem solving: Mental task effect on tonic heart rate. Psychophysiology, 41, 467-475.
 • Sosnowski, T., Rynkiewicz, A. (2008). RUN/EDIT information processing mode and phasic cardiac acceleration. Psychophysiology, 45, 1079-1085.
 • Sosnowski, T., Bala, A., Rynkiewicz, A. (2010). Mental task demands and cardiovascular response patterns. Biological Psychology, 84, 264-271.
 • Sosnowski, T. (red.). (2011). Zaawansowane metody statystyczne. Psychologia społeczna (numer specjalny), 5(2,3).
 • Sosnowski, T., Sobota, A., Rynkiewicz, A. (2012). Program running versus problem solving: two patterns of Cardiac response. International Journal of Psychophysiology, 86, 187-193.
 • Sosnowski, T. Rynkiewicz, A., Wordecha, M., Kępkowicz, A., Majewska, A., Pstrągowska, A., Oleksy, T., Wypych, M., Marchewka, A. (2017). Patterns of brain and cardiovascular activation while solving rule-discovery and rule-application numeric tasks. International Journal of Psychophysiology, 117, 65-74.