dr Bibianna Bałaj


Wicedyrektor Instytutu Psychologii ds. finansowych,

Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

Kierownik wyłaniającego się pola badawczego "Percepcja, Poznanie i Język" (Perception, Cognition and Language; PeCoLa)

bibianna @ umk.pl

pok. 217 tel. 56 611 41 79

Zainteresowania naukowe

Główne obszary badawcze: wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu, orientacja czasowo-przestrzenna, procesy uwagowe, kontrola poznawcza, skaning wzrokowy, przetwarzanie percepcyjne, pamięć, interakcja wzrok-komputer.

Aktualne projekty:

  • Badania wyobrażeniowej zmiany wielkości obiektów (grant pt: Oko-ruchowe strategie stosowane podczas wyobrażeniowej zmiany wielkości obiektów; nr 2019/03/X/HS6/00993, grant NCN Miniatura 3; Kierownik projektu: Bibianna Bałaj).
  • Percepcja sztuki (we współpracy z dr Joanną Dreszer)
  • Badania interakcji wzrok-komputer (Gaze Interaction) u osób z niepełnosprawnością ruchową (we współpracy z fundacją Światło).
  • Wpływ stanu dezorientacji przestrzennej na schematy ruchów oczu u ekspertów i laików (eksperymenty z wykorzystaniem eyetrackera przeprowadzone w symulatorze lotu w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej).

Wybrane publikacje

Fudali-Czyż, A., Lewkowicz, R., Francuz, P., Stróżak, P., Augustynowicz, P., Truszczyński, O., & Bałaj, B. (2024). An Attentive Blank Stare Under Simulator-induced Spatial Disorientation Events. Human Factors, 66(2), 317–335. https://doi.org/10.1177/00187208221093827

Pawlaczyk, N. A., Milner, R., Szmytke, M., Kiljanek, B., Bałaj, B., Wypych, A., & Lewandowska, M. (2024). Medial Temporal Lobe Atrophy in Older Adults With Subjective Cognitive Impairments Affects Gait Parameters in the Spatial Navigation Task. Journal of Aging and Physical Activity, 32(2), 185-197. Retrieved Apr 15, 2024, from https://doi.org/10.1123/japa.2022-0335 (Q4; IF: 2,2)

Bałaj, B (2021). Co się dzieje w wyobraźni? O procesach i strategiach wyobrażeniowych. W: P. Fortuna, M. Szewczyk (red). Piękno umysłów (s.139-156). Towarzystwo Naukowe KUL JP II.

Pawlaczyk, N., Szmytke, M., Meina, M., Lewandowska, M., Stępniak, J., Bałaj, B ., & Dreszer, J. , (2021). Gait Analysis under Spatial Navigation Task in Elderly People—A Pilot Study. Sensors, 21(1), 270. https://doi.org/10.3390/s21010270

Dreszer, J., Grochowski, M., Lewandowska, M., Nikadon, J., Gorgol, J., Bałaj, B., Finc, K., Duch, W., Kałamała, P., Chuderski, A., & Piotrowski, T. (2020). Spatiotemporal complexity patterns of resting‐state bioelectrical activity explain fluid intelligence: Sex matters. Human Brain Mapping, hbm.25162. https://doi.org/10.1002/hbm.25162

Lewkowicz, R., Bałaj, B., & Francuz, P. (2020). Susceptibility to Flight Simulator-Induced Spatial Disorientation in Pilots and Non-Pilots. The International Journal of Aerospace Psychology, 0(0), 1–13. https://doi.org/10.1080/24721840.2019.1696680

Bałaj, B., Lewkowicz, R., Francuz, P., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Stróżak, P., & Truszczyński, O. (2019). Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots. Cognition, Technology & Work, 21(3), 473–486. https://doi.org/10.1007/s10111-018-0534-7

Lewicka, M., Rowiński, K., Iwańczak, B., Bałaj, B., Kula, A. M., Oleksy, T., … Wnuk, A. (2019). On the essentialism of places: Between conservative and progressive meanings. Journal of Environmental Psychology, 101318. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2019.101318

Lewkowicz, R., Stróżak, P., Bałaj, B., & Francuz, P. (2019). Auditory Verbal Working Memory Load Effects on a Simulator-Induced Spatial Disorientation Event. Aerospace Medicine and Human Performance, 90(6), 531–539. https://doi.org/10.3357/AMHP.5277.2019

Komorowski, M. K., Aghabeig, M., Nikadon, J., Piotrowski, T., Dreszer, J., Bałaj, B., … Duch, W. (2018). Multi-level Explanations in Neuroscience II: EEG Spectral Fingerprints and Tensor Decompositions for Understanding Brain Activity --- Initial Results. Acta Physica Polonica B, 49(12), 2011. https://doi.org/10.5506/APhysPolB.49.2011

Lewkowicz, R., Stróżak, P., Bałaj, B., Francuz, P., & Augustynowicz, P.(2018). Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Effect on Flight Performance. Aerospace Medicine and Human Performance, 89(11), 976–984. https://doi.org/10.3357/AMHP.5153.2018

Szubielska, M., & Bałaj, B. (2018). Mental Size Scaling of Three-Dimensional Objects Perceived Visually or Tactilely. Advances in Cognitive Psychology, 14(3), 139–149. https://doi.org/10.5709/acp-0245-5 [equal authorship]

Szubielska, M., Francuz, P., Niestorowicz, E., Bałaj, B. (2018). The impact of reading or listening to a contextual information relating to contemporary paintings on the evaluation by non-experts in the field of art. Polskie Forum Psychologiczne, 23 (3), 610-627. DOI: 10.14656/PFP20180309

Lewkowicz, R., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., Francuz, P. (2018). Change detection flicker task effects on simulator-induced spatial disorientation events. Aerospace Medicine and Human Performance, 89(10), 1-10. DOI: https://doi.org/10.3357/AMHP.5042.2018

Matulewski, J., Bałaj, B., Marek, E., Piasecki, Ł., Gruszczyński, D., Kuchta, M., & Duch, W. (2018). Moveye: Gaze Control of Video Playback. In Proceedings of the Workshop on Communication by Gaze Interaction (pp. 4:1–4:5). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/3206343.3206352

Stróżak, P., Francuz, P., Lewkowicz, R., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Truszczyński, O. (2018). Selective Attention and Working Memory Under Spatial Disorientation in a Flight Simulator. The International Journal of Aerospace Psychology, 28(1–2), 31–45. https://doi.org/10.1080/24721840.2018.1486195

Szubielska, M., Niestorowicz, E., Bałaj, B. (2016). Wpływ figuratywności obrazu i zapoznania się z informacją katalogową na percepcję estetyczną malarstwa współczesnego przez ekspertów i laików. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 9, 21-34.

Linowiecki, R., Matulewski, J., Bałaj, B, Ignaczewska, A., Dreszer, J., Kmiecik, M., Duch, W. (2016). GCAF. Platforma tworzenia aplikacji kontrolowanych wzrokiem – nowy sposób przygotowywania w pełni interaktywnych eksperymentów z użyciem okulografu. Lingwistyka stosowana, 20, 5, 83-99.

Bałaj, B., Francuz, P., Sternal, M., Matulewski, J. (2016). Compensation of Head Movements in the Data Registered with a Headset Eye Tracker Using the EVM Software Package. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology 22, 1 – 17. DOI: 10.13174/pjambp.30.12.2016.02

Stróżak, P., Francuz, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Fudali-Czyż, A., & Bałaj, B. (2016). ERPs in an oddball task under vection-inducing visual stimulation. Experimental Brain Research. http://doi.org/10.1007/s00221-016-4748-8

Lewkowicz, R., Francuz, P., Balaj, B., & Augustynowicz, P. (2015). Flights with the Risk of Spatial Disorientation in the Measurements of Oculomotor Activity of Pilots. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 21(3), 22–28. http://doi.org/10.13140/RG.2.1.2406.6162

Bałaj, B. (2015). The Influence of Object Complexity and Rotation Angle on Eye Movements during Mental Rotation. Annals of Psychology 18 (4), 465-503// Wpływ złożoności obiektu i wielkości kąta rotacji na ruchy oczu podczas wykonywania rotacji umysłowej. Roczniki Psychologiczne 18 (4), 465-503.