dr Bibianna Bałaj


Zakład Psychologii Poznawczej

bibianna @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Główne obszary badawcze: orientacja czasowo-przestrzenna, procesy uwagowe, kontrola poznawcza, skaning wzrokowy, przetwarzanie percepcyjne, pamięć, wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu, interakcja wzrok-komputer.

Aktualne projekty:

* Badania wyobrażeniowej zmiany wielkości obiektów (we współpracy z Magdą Szubielską z KUL).

* Badania czasowego przetwarzania informacji wzrokowej (udział w grancie dr Moniki Lewandowskiej).

* EEG fingerprint (udział w grancie prof. A. Cichockiego)

* Badania interakcji wzrok-komputer (Gaze Interaction) u niemowląt (LNK w ICNT) i osób z niepełnosprawnością ruchową (we współpracy z fundacją Światło).

* Wpływ stanu dezorientacji przestrzennej na schematy ruchów oczu u ekspertów i laików (eksperymenty z wykorzystaniem eyetrackera prowadzone w symulatorze lotu w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej).

Wybrane publikacje

W druku:

Szubielska, M., Bałaj, B. (2018). Mental Size Scaling of Three-dimensional Objects Perceived Visually or Tactilely. Advances in Cognitive Psychology (accepted).

Lewkowicz, R., Stróżak, P., Bałaj, B., Francuz, P., Augustynowicz, P. (2018). Selective auditory attention and spatial disorientation cues effect on flight performance. Aerospace Medicine and Human performance, 89(11), 1-9. DOI: https://doi.org/10.3357/AMHP.5153.2018

Szubielska, M., Francuz, P., Niestorowicz, E., Bałaj, B. (2018). Wpływ czytania bądź słuchania informacji kontekstowej dotyczącej współczesnych dzieł malarskich na ich ocenę przez laików. Polskie Forum Psychologiczne. (w druku)

Opublikowane:

Lewkowicz, R., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., Francuz, P. (2018). Change detection flicker task effects on simulator-induced spatial disorientation events. Aerospace Medicine and Human Performance, 89(10), 1-10. DOI: https://doi.org/10.3357/AMHP.5042.2018

Matulewski, J., Bałaj, B., Marek, E., Piasecki, Ł., Gruszczyński, D., Kuchta, M., & Duch, W. (2018). Moveye: Gaze Control of Video Playback. In Proceedings of the Workshop on Communication by Gaze Interaction (pp. 4:1–4:5). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/3206343.3206352

Stróżak, P., Francuz, P., Lewkowicz, R., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Truszczyński, O. (2018). Selective Attention and Working Memory Under Spatial Disorientation in a Flight Simulator. The International Journal of Aerospace Psychology, 28(1–2), 31–45. https://doi.org/10.1080/24721840.2018.1486195

Szubielska, M., Niestorowicz, E., Bałaj, B. (2016). Wpływ figuratywności obrazu i zapoznania się z informacją katalogową na percepcję estetyczną malarstwa współczesnego przez ekspertów i laików. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 9, 21-34.

Ostrowska, B., Bałaj, B. (2016). Kompetencje społeczne młodzieży o zróżnicowanym BMI. Psychologia Wychowawcza, 10, 125 - 138. ISSN:0033-2860

Linowiecki, R., Matulewski, J., Bałaj, B, Ignaczewska, A., Dreszer, J., Kmiecik, M., Duch, W. (2016). GCAF. Platforma tworzenia aplikacji kontrolowanych wzrokiem – nowy sposób przygotowywania w pełni interaktywnych eksperymentów z użyciem okulografu. Lingwistyka stosowana, 20, 5, 83-99.

Kmiecik, M., Gut, M., Bałaj, B., Matulewski, J. (2016). Ocena poziomu umiejętności matematycznych na podstawie danych okulograficznych. Lingwistyka stosowana, 20, 5, 63–82.

Bałaj, B., Francuz, P., Sternal, M., Matulewski, J. (2016). Compensation of Head Movements in the Data Registered with a Headset Eye Tracker Using the EVM Software Package. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology 22, 1 – 17. DOI: 10.13174/pjambp.30.12.2016.02

Stróżak, P., Francuz, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Fudali-Czyż, A., & Bałaj, B. (2016). ERPs in an oddball task under vection-inducing visual stimulation. Experimental Brain Research. http://doi.org/10.1007/s00221-016-4748-8

Lewkowicz, R., Francuz, P., Balaj, B., & Augustynowicz, P. (2015). Flights with the Risk of Spatial Disorientation in the Measurements of Oculomotor Activity of Pilots. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 21(3), 22–28. http://doi.org/10.13140/RG.2.1.2406.6162

Bałaj, B. (2015). The Influence of Object Complexity and Rotation Angle on Eye Movements during Mental Rotation. Annals of Psychology 18 (4), 465-503// Wpływ złożoności obiektu i wielkości kąta rotacji na ruchy oczu podczas wykonywania rotacji umysłowej. Roczniki Psychologiczne 18 (4), 465-503.