dr Bibianna Bałaj


Zakład Psychologii Poznawczej

bibianna @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Najważniejsze obszary moich zainteresowań naukowych: orientacja czasowo-przestrzenna, procesy uwagowe, skaning wzrokowy, wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu. Badam wpływ stanu dezorientacji przestrzennej na schematy ruchów oczu
u ekspertów i laików (eksperymenty z wykorzystaniem eyetrackera prowadzone
w symulatorze lotu w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej). Prowadzę badania interakcji wzrok-komputer (Gaze Interaction) u niemowląt (LNK w ICNT).
Wybrane publikacje

  • Bałaj, B., Francuz, P., Sternal, M. & Matulewski, J. (2016). Compensation of Head Movements in the Data Registered with a Headset Eye Tracker Using the EVM Software Package. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology 22, 1 – 17.
  • Stróżak, P., Francuz, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Fudali-Czyż, A., & Bałaj, B. (2016). ERPs in an oddball task under vection-inducing visual stimulation. Experimental Brain Research. http://doi.org/10.1007/s00221-016-4748-8
  • Bałaj, B. (2015). Wpływ złożoności obiektu i wielkości kąta rotacji na ruchy oczu podczas wykonywania rotacji umysłowej // The Influence of Object Complexity and Rotation Angle on Eye Movements during Mental Rotation. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (4), 465-503.
  • Bałaj, B., Szubielska, M. (2014). Wpływ słuchania opisu katalogowego dzieła malarskiego na skaning wzrokowy obrazu. W: Sambor Grucza, Monika Płużyczka, Paweł Soluch (red.), Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych. (s. 77-90).
  • Szubielska, M., Bałaj, B. & Fudali-Czyż, A. (2012). Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy. Psychologia Społeczna, 4, 342-357.