dr Bibianna Bałaj


Zakład Psychologii Poznawczej

bibianna @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Główne obszary badawcze: orientacja czasowo-przestrzenna, procesy uwagowe, kontrola poznawcza, skaning wzrokowy, przetwarzanie percepcyjne, pamięć, wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu, interakcja wzrok-komputer.

Aktualne projekty:

* Wpływ stanu dezorientacji przestrzennej na schematy ruchów oczu u ekspertów i laików (eksperymenty z wykorzystaniem eyetrackera prowadzone w symulatorze lotu w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej).

* Badania interakcji wzrok-komputer (Gaze Interaction) u niemowląt (LNK w ICNT) i osób z niepełnosprawnością ruchową (we współpracy z fundacją Światło).

* Badania wyobrażeniowej zmiany wielkości obiektów (we współpracy z Magdą Szubielską z KUL).

* Badania czasowego przetwarzania informacji wzrokowej (udział w grancie dr Moniki Lewandowskiej).

* EEG fingerprint (udział w grancie prof. A. Cichockiego)

Wybrane publikacje

  • Stróżak, P., Francuz, P., Lewkowicz, R., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Truszczyński, O. (2018). Selective Attention and Working Memory Under Spatial Disorientation in a Flight Simulator. The International Journal of Aerospace Psychology, 0(0), 1–16. https://doi.org/10.1080/24721840.2018.1486195
  • Szubielska, M., Francuz, P., Niestorowicz, E., Bałaj, B. (2018). Wpływ czytania bądź słuchania informacji kontekstowej dotyczącej współczesnych dzieł malarskich na ich ocenę przez laików. Polskie Forum Psychologiczne... (w druku)
  • Bałaj, B., Francuz, P., Sternal, M. & Matulewski, J. (2016). Compensation of Head Movements in the Data Registered with a Headset Eye Tracker Using the EVM Software Package. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology 22, 1 – 17.
  • Stróżak, P., Francuz, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Fudali-Czyż, A., & Bałaj, B. (2016). ERPs in an oddball task under vection-inducing visual stimulation. Experimental Brain Research. http://doi.org/10.1007/s00221-016-4748-8
  • Bałaj, B. (2015). Wpływ złożoności obiektu i wielkości kąta rotacji na ruchy oczu podczas wykonywania rotacji umysłowej // The Influence of Object Complexity and Rotation Angle on Eye Movements during Mental Rotation. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (4), 465-503.
  • Bałaj, B., Szubielska, M. (2014). Wpływ słuchania opisu katalogowego dzieła malarskiego na skaning wzrokowy obrazu. W: Sambor Grucza, Monika Płużyczka, Paweł Soluch (red.), Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych. (s. 77-90).
  • Szubielska, M., Bałaj, B. & Fudali-Czyż, A. (2012). Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy. Psychologia Społeczna, 4, 342-357.