Zasady zapisów na kursy fakultatywne

Zasady zapisów na kursy fakultatywne prowadzone w ramach kierunku Psychologia

Zasady zapisów na kursy fakultatywne oraz kursy stosowane rozliczane jako fakultety

w ramach studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii UMK obowiązujące od roku 2021/2022


 1. Zapisy podzielone są na III tury
 2. Pierwsza i druga tura zapisów odbywa się przez USOS. Podczas trwania każdej z tych tur student zapisuje się na wybrane kursy w ramach kierunku Psychologia, a kolejność zapisów nie ma znaczenia. Zapisanie się na kurs nie oznacza automatycznego przyjęcia.
 3. Student przyjęty po pierwszej turze zapisów może wypisać się z kursu na który został przyjęty w I turze przed II turą zapisów. Po zamknięciu wyników selekcji drugiej tury zapisów nie ma już możliwości wypisywania się z kursów. Każdy przyjęty w II i III turze student musi podejść do zaliczenia kursu i nie może już z niego zrezygnować.
 4. Trzecia tura zapisów odbywa się na pierwszych zajęciach danego kursu.
 5. Po pierwszej turze zapisów dziekanat ranguje zapisy wg średniej ocen z ostatniego roku dla każdego studenta. Jeśli w grupie do której zapisali się studenci wciąż są wolne miejsca - wszyscy zapisani studenci zostają przyjęci, a kurs przechodzi do II tury zapisów. Jeśli studentów zapisało się więcej niż miejsc przewidzianych na kursie dziekanat dokonuje selekcji studentów przyjmując maksymalną liczbę studentów uszeregowanych wg średniej, a kurs nie bierze już udziału w kolejnych turach.
  (Wyjątek stanowią zajęcia specjalizacyjne (IV i V rok studiów) - w tym przypadku już przed pierwszą turą automatycznie na kurs danej specjalizacji zapisani są studenci przyjęci na tę specjalizację, a zapisy I tury podzielone są na dwie części. Najpierw zapisują się studenci Specjalizacji Ogólnej, a następnie w kolejnym etapie studenci pozostałych specjalizacji. W przypadki ograniczonej liczby miejsc obwiązuje kryterium średniej z ostatniego roku..
 6. W czasie drugiej tury, która również odbywa się za pomocą USOS reguły są te same jak w przypadku I tury zapisów.
 7. Po zakończeniu dwóch tur zapisów komputerowych na kursy fakultatywne lub stosowane zaliczane jako fakultatywne - studenci biorą udział w III turze zapisów.
 8. W czasie III tury zapisów student może też próbować się dostać na wszystkie kursy fakultatywne prowadzone w ramach kierunku Psychologia, nawet jeśli zapisy na te kursy zostały już zamknięte po pierwszej lub drugiej turze zapisów. W tym celu, wyłącznie na pierwszych zajęciach danego kursu student prosi prowadzącego o przyjęcie na zajęcia. Jeśli prowadzący zajęcia wyrazi zgodę to wysyła maila do dziekanatu z danymi nowo przyjętego studenta.
 9. Od roku 2021/2022 istnieje już tylko jedna lista oferowanych zajęć fakultatywnych na kierunku Psychologia.
 10. Jeśli jakiś kurs nie znajduje się na tej liście nie może być rozliczany jako zajęcia fakultatywne (nie dotyczy zajęć specjalizacyjnych na roku 4 i 5).Student realizuje taki kurs na własną odpowiedzialność poza programem studiów i musi liczyć się z opłatą za dodatkowe zajęcia wykraczające poza 300 ECST realizowanych na kierunku psychologia (patrz. adekwatne rozporządzenie Rektora o płatności za zajęcia)
 11. Wszystkie terminy zapisów poszczególnych tur podawane są w osobnym komunikacie.

UWAGA! Zapisy turowe dotyczą kursów oferowanych przez Instytut Psychologii. Na fakultety oferowane przez inne jednostki np. kognitywistyka, biologia, pedagogika - zapisy prowadzone są wg innych zasad (np. kto pierwszy ten lepszy, lub tworzona jest lista chętnych dostarczana do właściwego dziekanatu)

Pytania prosimy zadawać na adres psychologia @ umk.pl