dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK


Dyrektor Instytutu Psychologii,

Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

adam.tarnowski @ umk.pl

pok. 221 tel. 56 611 41 80

Zainteresowania naukowe

Obszary badań naukowych: Diagnostyka psychologiczna, Psychologia pracy (ze szczególnym uwzględnieniem psychologii transportu i lotniczej). Zagadnienia ergonomii poznawczej, wpływu zmęczenia i stresu na sprawność działania, ocena świadomości sytuacyjnej. Drugim obszarem zainteresowań jest percepcja wzrokowa, zwłaszcza zagadnienia związane z ruchami oka.Wybrane publikacje

  • Niezgoda, M., Tarnowski, A., Kruszewski, M., & Kamiński, T. (2015). Towards testing auditory–vocal interfaces and detecting distraction while driving: A comparison of eye-movement measures in the assessment of cognitive workload. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 32, 23-34.
  • Łuczak, A., Tarnowski, A. (2014) Validation of selected temperament and personality questionnaires for diagnosing drivers' aptitude for safe driving. A polish study. Accident Analyses and Prevention. 70C. 293-300.
  • Biernacki M.P, Tarnowski A, Safrończyk K, Lewkowicz R, Kowalczuk K, Deren M (2013) + Gz Load and Executive Functions, Aviation, Space, and Environmental Medicine 84 (5) 511-515.
  • Soluch, P. Tarnowski, A. (2013) O metodologii badań eyetrackingowych, Lingwistyka stosowana vol.7. 115-135
  • Biernacki, M., Tarnowski A. (2011) The effect of age and personality on the main cognitive processes In drivers, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 24,367-379
  • Tarnowski, A. (2009) Pamięć robocza i mechanizmykontroli ruchów oka. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
  • Antoniades Ch., Ettinger U, Gaymard B., Gilchrist I, Kristjánsson A., Kennard Ch., Leigh J., Noorani I, Pouget P., Smyrnis N., Tarnowski A., Zee D., Carpenter R. H. S. (2013) An internationally standardised antisaccade protocol for clinical use. Vision research. 3.1-5.
  • Bednarek, D., Tarnowski, A., Grabowska, A.(2006). Latencies of stimulus-driven eye movements are shorter in dyslexic subjects. Brain and Cognition, 60, 64–69