Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

Spis pracowników Katedry Psychologii Poznawczej i Porównawczej

Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej


Kierownik Katedry:
dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK


Profesorowie:
prof. dr hab. Tytus Sosnowski

dr Kenneth Holmqvist, prof. UMK


Adiunkci:
dr Bibianna Bałaj

dr Judyta Gulatowska

dr Małgorzata Gut


Asystenci:
mgr Natalia Pawlaczyk

mgr Julia Sikorska