dr n. med. Kamila Łaszewska


Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

kamila.laszewska @ gmail.com

Zainteresowania naukowe

Praca naukowa jaką prowadzę ma służyć praktyce psychologicznej relacji z klientem. Pierwszy obszar moich zainteresowań skupia się wokół pracy zorientowanej na proces, pracy z doświadczeniami cielesnymi, w tym i marzeniami sennymi (także zagadnienie obrazu ciała) oraz pracy poprzez ruch i taniec. Interesuje mnie praca z symptomami w przebiegu dolegliwości już z diagnozą medyczną, a także tych „niewyjaśnionych” reakcji z ciała. Drugim obszarem zainteresowań naukowych są zagadnienia z zakresu chronopsychologii: uwarunkowania jakości snu oraz wpływ światła ma procesy psychiczne oraz fizjologiczne.


Wybrane publikacje

  • Łaszewska K., Goroncy, A., Weber, P., Pracki, T., Tafil-Klawe, M. (2018). Influence of the SpectralQuality of Light on DaytimeAlertness Levels in Humans, Advances in Cognitive Psychology, 14(4), 1–17. http://doi.org/10.5709/acp-0250-0
  • Łaszewska K., Goroncy, A., Weber, P., Pracki, T., Tafil-Klawe, M., Pracka, D., & Złomańczuk, P. (2017). Daytime acute non-visual alerting response in brain activity occurs as a result of short- and long-wavelengths of light. Journal of Psychophysiology. doi: 10.1027/0269-8803/a000199
  • Łaszewska K. (2017). Znaczenie odpowiedniego źródła światła w różnych subpopulacjach. Osoby starsze. Polish Journal for Sustainable Development
  • Łaszewska K. (2014). Zanieczyszczenie środowiska światłem jako jedna z przyczyn chorób cywilizacyjnych. Co warto wiedzieć o niewzrokowej wrażliwości na światło. [w:] Skwarło-Siońta K. (red.) W krainie snu. Kosmos. Problemy nauk biologicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń. s. 211-231, ISSN: 0023-4249.
  • Łaszewska K., Tafil-Klawe M., Pracki T., Pracka D. (2012) Non-visual effects of light. Review. [w:] Kurlej W. (red.) Cultural conditioning for wellness; Wyd. Neurocentrum. Lublin. s. 151-62.