mgr Mateusz Strzałkowski


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

m.strzalkowski @ doktorant.umk.pl

pok. 209 tel. 56 611 41 72

Zainteresowania naukowe

Psychologia środowiskowa i społeczna, w szczególności psychologia miasta i architektury, w tym akceptacja zmian w przestrzeni oraz przywiązanie do miejsca. Ponadto estetyka, gust i szeroko rozumiana kultura wizualna oraz partycypacja społeczna i ochrona środowiska.Wybrane publikacje

  • Wójcik, A. D., Jurgiel, D., & Strzałkowski, M. (W druku). “Disruption to End the Destruction” – Support for the Circular Economy Within and Against the Economic System. W: A. Glińska-Neweś & P. Ulkuniemi (Red.), The Human Dimension of the Circular Economy. Reframing the Mindset at Macro, Organizational and Individual Levels. Wydawnictwo Elgar.
  • Lewicka, M., Strzałkowski, M., Lubiński, A. (2020). Nowe technologie w badaniach psychologii środowiskowej. W: M. Trojan, M. Gut (red.), Nowe technologie i metody w psychologii, (s. 21-51). Warszawa: Liberi Libri. DOI: 10.47943/lib.9788363487430.rozdzial01
  • Strzałkowski, M., Suchomska, J. (2019). Konflikt w przestrzeni i przestrzeń dla konfliktu: wpływ partycypacji społecznej na spory w przestrzeni publicznej. Dyskurs & Dialog, 2, 9-19. DOI: 10.5281/zenodo.3621215