Pracownicy

Jednostki wchodzące w skład Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego UMK

Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej

kierownik:
dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

członkowie:

adiunkci:
dr Judyta Gulatowska

asystenci:
mgr Julia Sikorska

Zakład Psychologii Klinicznej

kierownik:
dr hab. Sławomir Czachowski, prof. UMK

członkowie:

adiunkci:
dr Monika Lewandowska
dr Kamila Łaszewska

asystenci:
dr Katarzyna Śliwińska