dr Kinga Mickiewicz


Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

kingamickiewicz @ umk.pl

pok. 111 tel. 56 611 41 90

Zainteresowania naukowe

Z perspektywy praktycznej i badawczej zajmuję się wczesnymi relacjami rodzic- dziecko. Szczególnie interesuje mnie teoria przywiązania (w tym możliwość zmiany oraz metody badania) oraz koncepcje psychodynamiczne. Efektem tych zainteresowań było uzyskanie tytułu doktora nauk społecznych w zakresie psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy.

Aktualnie zajmuję się psychologią kliniczną dzieci i młodzieży, psychoterapią dzieci i młodzieży oraz problematyką opiniowania psychologiczno-sądowego.Wybrane publikacje

  • Lubiewska, K., Głogowska, K., Mickiewicz, K., Wojtynkiewicz, E., Izdebski, P., Wiśniewski, C. (2016). Skala Experience in Close Relationships- Revised: Struktura, rzetelność oraz skrócona wersja skali w polskiej próbie. Psychologia Rozwojowa, 21, 1, s. 49-63.
  • Lubiewska, K., Głogowska, K., Mickiewicz, K., Wojtynkiewicz, E., Izdebski, P., Wiśniewski, C. (2016). Równoważność pomiarowa skali Doswiadczeń w Bliskich Związkach (DBZ-R i DBZ-RS) w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, płci oraz bycia w związku intymnym: Przegląd Psychologiczny, t. 59, nr 3, s. 245-262.
  • Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2016). Anger and Attachment of Children Growing up in Kinship-based-Foster Families s. 123- 133. W: H: Liberska, M. Farnicka (red.), Aggression as a Challenge: Theory and research: Current Problems. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
  • Mickiewicz, K. (2016). Przyczyny nieudanych adopcji. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 56, 1 (546), s. 22-29.
  • Wyrzykowska, E., Głogowska, K., Mickiewicz, K. (2014). Attachment relationships among alcohol dependent persons. Alkoholizm i Narkomania, t. 27, nr 2, s. 145-16.
  • Mickiewicz, K., Kościelska, M. (2013). Nadzieja osób chorych na schizofrenię, s. 92 - 107. W: Kościelska, M. (red.), Nadzieja w życiu ludzi. Warszawa: Difin.