dr Małgorzata Gut


Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

mgut @ umk.pl

pok. 213 tel. 56 611 41 76

Zainteresowania naukowe

Zależności numeryczno-przestrzenne i umysłowe reprezentacje liczb u dzieci i dorosłych oraz ich neuronalne podstawy. Aktualnie zajmuje się problematyką przetwarzania materiału numerycznego u dzieci z ryzykiem dyskalkulii oraz badaniem efektywności treningów z użyciem komputerowych gier matematycznych w rozwijaniu podstawowych umiejętności matematycznych u dzieci w pierwszych latach nauki szkoły podstawowej. Współautorka Testu Oceny Behawioralnych Wskaźników Umysłowych Reprezentacji Liczb i Ryzyka Dyskalkulii Prokalkulia 6-9. Prowadzi badania z wykorzystaniem pomiarów psychofizycznych (czas i poprawność reakcji) oraz metod psychofizjologicznych (EEG i funkcjonalny rezonans magnetyczny).Wybrane publikacje

  • Mielewczyk, A., Gut, M. (2019). Czy rodzimy się matematykami? O biologicznych podstawach zdolności matematycznych. Kosmos, T. 68 nr 3
  • Ciechalska, D. i Gut, M. (2018). Komputerowe versus papierowe narzędzia oceny umiejętności matematycznych dzieci. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 13(3), 104-113.
  • Gut, M. i Staniszewski, R. (2016). The SNARC effect in number memorization and retrieval. What is the impact of congruency, magnitude and the exact position of numbers in short-term memory processing? Advances in Cognitive Psychology, 12(4), 193-208;
  • Grabowska, A., Gut, M., Binder, M., Forsberg, L., Rymarczyk, K. i Urbanik, A. (2012). Switching handedness: fMRI study of hand motor control in right-handers, left-handers and converted left-handers. Acta Neurobiologiae Experimentalis,72, 439-451;
  • Gut, M., Szumska, I., Wasilewska, M. i Jaśkowski, P. (2012). Are low and high number magnitudes processed differently while resolving the conflict evoked by the SNARC effect? International Journal of Psychophysiology, 85, 7-16.
  • Gut M. i Szabuńko A. (2010). Preferencja a sprawność ręki u osób praworęcznych, leworęcznych i przestawionych na praworęczność. Studia Psychologiczne, 48 (3), 90-97;
  • Gut M, Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A. (2007) Brain correlates of right-handedness. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67 (1): 43-51.