dr Małgorzata Gut


Zakład Psychologii Poznawczej

malgorzata.gut @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Szeroko pojęte Mathematical Cognition. Aktualnie koncentruje się na badaniu umiejętności matematycznych zarówno pod kątem ich mózgowego podłoża, deficytów poznawczych związanych z nauką matematyki (dyskalkulia) jak i procesów przetwarzania umysłowych reprezentacji liczb i ich związku z uwagą i pamięcią.
Wybrane publikacje

  • Gut, M. i Staniszewski, R. (2016). The SNARC effect in number memorization and retrieval. What is the impact of congruency, magnitude and the exact position of numbers in short-term memory processing? Advances in Cognitive Psychology, 12(4), 193-208;
  • Grabowska, A., Gut, M., Binder, M., Forsberg, L., Rymarczyk, K. i Urbanik, A. (2012). Switching handedness: fMRI study of hand motor control in right-handers, left-handers and converted left-handers. Acta Neurobiologiae Experimentalis,72, 439-451;
  • Gut, M., Szumska, I., Wasilewska, M. i Jaśkowski, P. (2012). Are low and high number magnitudes processed differently while resolving the conflict evoked by the SNARC effect? International Journal of Psychophysiology, 85, 7-16.
  • Gut M. i Szabuńko A. (2010). Preferencja a sprawność ręki u osób praworęcznych, leworęcznych i przestawionych na praworęczność. Studia Psychologiczne, 48 (3), 90-97;
  • Gut M, Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A. (2007) Brain correlates of right-handedness. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67 (1): 43-51.