dr Małgorzata Gut


Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

mgut @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Szeroko pojęte Mathematical Cognition. Aktualnie koncentruje się na badaniu umiejętności matematycznych zarówno pod kątem ich mózgowego podłoża, deficytów poznawczych związanych z nauką matematyki (dyskalkulia) jak i procesów przetwarzania umysłowych reprezentacji liczb i ich związku z uwagą i pamięcią.

Studenci będący pod moją opieką mogą liczyć na możliwość włączania się w projekty naukowe aktualnie realizowane pod moim kierunkiem: wsparcie w zakresie nie tylko prowadzenia badań, nauki rzemiosła naukowego, wykonywania analiz, ale też przygotowywania wystąpień konferencyjnych z wynikami tych badań. Tematyka moich projektów badawczych koncentruje się na badaniu umiejętności matematycznych u dzieci i dorosłych oraz ich korelatów. Moich podopiecznych chciałabym zachęcać też do angażowania się w rozmaite działania popularyzujące naukę.

Ponadto służę radą i życzliwą pomocą w zakresie wyborów dotyczących planowanej ścieżki edukacyjnej (np. wybór fakultetów, a potem – specjalizacji), jak również pomocą podczas realizacji pierwszej pracy empirycznej na 3 roku studiów.Wybrane publikacje

  • Mielewczyk, A., Gut, M. (2019). Czy rodzimy się matematykami? O biologicznych podstawach zdolności matematycznych. Kosmos, T. 68 nr 3
  • Ciechalska, D. i Gut, M. (2018). Komputerowe versus papierowe narzędzia oceny umiejętności matematycznych dzieci. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 13(3), 104-113.
  • Gut, M. i Staniszewski, R. (2016). The SNARC effect in number memorization and retrieval. What is the impact of congruency, magnitude and the exact position of numbers in short-term memory processing? Advances in Cognitive Psychology, 12(4), 193-208;
  • Grabowska, A., Gut, M., Binder, M., Forsberg, L., Rymarczyk, K. i Urbanik, A. (2012). Switching handedness: fMRI study of hand motor control in right-handers, left-handers and converted left-handers. Acta Neurobiologiae Experimentalis,72, 439-451;
  • Gut, M., Szumska, I., Wasilewska, M. i Jaśkowski, P. (2012). Are low and high number magnitudes processed differently while resolving the conflict evoked by the SNARC effect? International Journal of Psychophysiology, 85, 7-16.
  • Gut M. i Szabuńko A. (2010). Preferencja a sprawność ręki u osób praworęcznych, leworęcznych i przestawionych na praworęczność. Studia Psychologiczne, 48 (3), 90-97;
  • Gut M, Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A. (2007) Brain correlates of right-handedness. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67 (1): 43-51.