mgr Łukasz Grabowski


Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

lgrabow @ doktorant.umk.pl

pok. 117 tel. 56 611 41 94

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe obejmują: poszukiwanie biomarkerów chorób psychicznych, psychosomatykę kliniczną (medycyna psychosomatyczna, psychosomatologia), psychopatologię (szczególnie psychozy schizofreniczne), psychoterapię psychoz, anatomię kliniczną i topograficzną (głównie układ nerwowy, sercowo-naczyniowy oraz narządy wewnętrzne) oraz neurofarmakologię.


Wybrane publikacje

 • Grabowski Ł. (2022) The occurrence of mental automatisms, hallucinations and pseudohallucinations in severe unipolar affective disorder and the differentiation of catatonic symptoms. Anxiety and Depression Journal, 3(2), 134.
 • Grabowski Ł. (2021) The application of mass spectrometry analysis in searching for biomarkers in the group of mental and neurodegenerative disorders. In: I. Młynarczuk-Biały, Ł. Biały (eds.), Advances in Biomedical Research – Cancer and Miscellaneous, p. 230-247. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin-Warszawa.
 • Grabowski Ł., Dyk J., Czachowski S., Brzeski A. (2021) Assessment of somatic, distress, anxiety and depression symptoms in patients during COVID-19 pandemic: A pilot study with Non-Hierarchical Cluster Analysis. Journal of Psychiatry & Mental Disorders, 6(5), 1051.
 • Grabowski Ł. (2021) Anatomia czynnościowa dróg i ośrodków bólowych w kontekście psychosomatyki klinicznej. W: Ł.B. Pilarz (red.), Wybrane problemy i rozwiązania w medycynie – przegląd zagadnień, s. 37-54. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 • Grabowski Ł. (2021) Syntetyczne leki organiczne zawierające układy heterocykliczne wpływające na czynność układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego. W: K. Maciąg, M. Maciąg (red.), Doniesienia naukowe z zakresu chorób cywilizacyjnych i zagadnień pokrewnych, s. 131-154. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 • Grabowski Ł. (2021) Mięśnie szyi i głowy w ujęciu anatomii topograficznej. Trójkąty szyi. W: M. Bogusz, A. Piotrowska-Puchała, M. Wojcieszak (red.), Poszerzamy Horyzonty Tom XXV (Nauki Medyczne, 10), s. 363-380. Wydawnictwo Network Solutions.
 • Grabowski Ł. (2021) Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): farmakologia, metabolizm i zastosowanie w terapii depresji o różnej etiologii. Postępy Biochemii (Advances in Biochemistry), 67 (2), 130-140. DOI: https://doi.org/10.18388/pb.2021_382
 • Grabowski Ł. (2021) Anatomia topograficzna i kliniczna czaszki trzewnej. W: M. Bogusz, A. Piotrowska-Puchała, M. Wojcieszak (red.), Poszerzamy Horyzonty Tom XXIV (Nauki Medyczne, 5), s. 229-246. Wydawnictwo Network Solutions.
 • Grabowski Ł. (2021) Anatomia czaszki mózgowej człowieka z elementami kliniki. W: M. Bogusz, A. Piotrowska-Puchała, M. Wojcieszak (red.), Alfa i Omega Tom II (Nauki Medyczne, 4), s. 341-363. Wydawnictwo Network Solutions.
 • Grabowski Ł. (2021) Tętnice, żyły i zatoki opony twardej. Unaczynienie mózgowia oraz ściany czaszki. W: M. Bogusz, A. Piotrowska-Puchała, M. Wojcieszak (red.), Alfa i Omega Tom II (Nauki Medyczne, 1), s. 308-324. Wydawnictwo Network Solutions.
 • Grabowski Ł., Kończak-Czarnoczyńska K. (2022) Psychopathological analysis of several functional disorders and neurovegetative symptoms. Neuropsychiatry and Neuropsychology (section: Neuropsychiatry), 17(1-2), 1-7.
 • Grabowski Ł. (2022) Psychopatologia objawów wytwórczych w schizofrenii. W: J. Kozłowska, J. Jędrzejewska (red.), Uczucia i motywacja w psychologii – zbiór wybranych zagadnień, s. 165-181. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin.