dr Monika Lewandowska


Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

mlewando @ umk.pl

pok. 117 tel. 56 611 41 94

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów opracowywania informacji słuchowej przez Ośrodkowy Układ Nerwowy (OUN). Prawidłowy odbiór i przetwarzanie bodźców w strukturach mózgu warunkuje rozwój zdolności poznawczych, zwłaszcza językowych. W wielu zaburzeniach rozwojowych takich jak dysleksja czy zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) występują trudności z rozpoznawaniem sekwencji dźwięków, słuchaniem rozdzielnousznym czy rozumieniem mowy wypowiadanej szybko lub w obecności sygnału zakłócającego (np. inne rozmowy prowadzone w tle). Trudności z przetwarzaniem informacji akustycznej często doświadczają też osoby starsze. Moje badania dotyczą głównie behawioralnych i neuronalnych korelatów różnych ośrodkowych procesów słuchowych u dzieci i osób dorosłych. Wykorzystuję m.in. metody elektrofizjologiczne oraz rezonans magnetyczny. Ocena poziomu funkcjonowania ośrodkowych procesów słuchowych jest kluczowa dla określenia stopnia ich ewentualnych zaburzeń oraz wyboru właściwej formy oddziaływania terapeutycznego.Wybrane publikacje

  • Milner, R., Lewandowska, M., Ganc, M., Cieśla, K., Niedziałek, I., & Skarżyński, H. (2016). Slow Cortical Potential Neurofeedback in Chronic Tinnitus Therapy: A Case Report. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 41(2), 225–249. https://doi.org/10.1007/s10484-015-9318-5
  • Lewandowska, M., Milner, R., Ganc, M., Włodarczyk, E., Skarżyński, H. (2014). Attention Dysfunction Subtypes of Developmental Dyslexia. Medical Science Monitor, 20, 2256–2268. https://doi.org/10.12659/MSM.890969
  • Szelag, E., Lewandowska, M., Wolak, T., Seniow, J., Poniatowska, R., Pöppel, E., & Szymaszek, A. (2014). Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. Journal of the Neurological Sciences, 338(1–2), 77–86. https://doi.org/10.1016/j.jns.2013.12.020
  • Rusiniak, M., Lewandowska, M., Wolak, T., Pluta, A., Milner, R., Ganc, M., … Skarżyński, H. (2013). A modified oddball paradigm for investigation of neural correlates of attention: a simultaneous ERP–fMRI study. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 26(6), 511–526. https://doi.org/10.1007/s10334-013-0374-7
  • Lewandowska, M., Piatkowska-Janko, E., Bogorodzki, P., Wolak, T., & Szelag, E. (2010). Changes in fMRI BOLD response to increasing and decreasing task difficulty during auditory perception of temporal order. Neurobiology of Learning and Memory, 94(3), 382–391. https://doi.org/10.1016/j.nlm.2010.08.005.