dr Joanna Dreszer


Kierownik Czytelni Testów Psychologicznych,

Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

jdreszer @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Dynamika segmentacji temporalnej przetwarzania informacji, zastosowanie teorii dynamicznych układów złożonych w psychofizjologii, problem różnic indywidualnych w badaniach neuropoznawczych, diagnoza funkcjonowania poznawczego w naturalnym otoczeniu badanego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej.
Wybrane publikacje

  • Limont, W., Dreszer-Drogorób, J., Bedyńska, S., Śliwińska, K. i Jastrzębska, D. (2014).‘Old wine in new bottles’? Relationships between overexcitabilities, the Big Five personality traits and giftedness in adolescents. Journal of Personality and Individual Differences, 69, 199-204.
  • Szeląg, E., Szymaszek, A., Mędygrał, J., Dreszer, J., Lewandowska, M., Bednarek, D., Trzęsowska-Greszta, E. i Osiński, G. (2010). Czy zegar mózgowy zawsze tyka w jednakowym rytmie: rola różnic indywidualnych w przeżywaniu czasu. W: G. Sędek i S. Bedyńska (red.), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu (str. 331-364). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Szeląg, E., Mędygrał, J., Dreszer, J., Lewandowska, M., Osiński, G. i Szymaszek, A. (2010). Time and cognition from the aging brain perspective: individual differences. W: T. Maruszewski, M. Fajkowska i M.W. Eysenck (red.), Personality from biological, cognitive, and social perspective (str. 87-114). New York: Eliot Werner Publications, Inc.
  • Szelag, E., Dreszer, J., Lewandowska, M. i Szymaszek, A. (2009). Neural Representation of Time and Timing Processes. W: E. Kraft, B. Gulyás i E. Pöppel (red.), Neural Correlates of Thinking (str. 185-196). Series: On Thinking. Berlin: Springer-Verlag.
  • Bedynska, S. i Dreszer, J. (2009). Konsekwencje poznawcze depresji sublikinicznej - powiązania mechanizmów postrzegania czasu i wnioskowania generatywnego. W: A. Brzezicka i I. Krejtz (red.), Neuropoznawcza perspektywa w psychologii (str. 129-150). Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego: Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.