dr Joanna Dreszer


Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

jdreszer @ umk.pl

pok. 217 tel. 56 611 41 79

Zainteresowania naukowe

Dynamika segmentacji temporalnej przetwarzania informacji, zastosowanie teorii dynamicznych układów złożonych w psychofizjologii, problem różnic indywidualnych w badaniach neuropoznawczych, diagnoza funkcjonowania poznawczego w naturalnym otoczeniu badanego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej.
Wybrane publikacje

  • Dreszer, J., Grochowski, M., Lewandowska, M., Nikadon, J., Gorgol, J., Bałaj, B., Finc, K., Duch, W., Kałamała, P., Chuderski, A., Piotrowski, T. (2020). Spatiotemporal complexity patterns of resting-state bioelectrical activity explain fluid intelligence: Sex matters. Hum Brain Mapp. 10.1002/hbm.25162. doi:10.1002/hbm.2516
  • Meina, M., Ratajczak, E., Sadowska, M.; Rykaczewski, K., Dreszer, J., Bałaj, B., Biedugnis, S., Węgrzyński, W., Krasuski, A. (2020). Heart Rate Variability and Accelerometry as Classification Tools for Monitoring Perceived Stress Levels—A Pilot Study on Firefighters. Sensors, 20(10), 2834; doi.org/10.3390/s20102834
  • Aghabeig, M., Bałaj, B., Dreszer, J., Lewandowska, M., Milner, R., Pawlaczyk, P., Piotrowski, T., Szmytke, M., Duch, W. (2019). Perception of non-native phoneme contrasts in 8-13 months infants: tensor-based analysis of EEG signals. 2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO).
  • Finc, K., Bonna, K., Lewandowska, M., Wolak, T., Nikadon, J., Dreszer, J., Duch,W., Kuhn, S. (2017). Transition of the functional brain network related to increasing cognitive demands. Hum Brain Mapp. 38(7):3659-3674. doi:10.1002/hbm.23621
  • Limont, W., Dreszer-Drogorób, J., Bedyńska, S., Śliwińska, K. i Jastrzębska, D. (2014).‘Old wine in new bottles’? Relationships between overexcitabilities, the Big Five personality traits and giftedness in adolescents. Journal of Personality and Individual Differences, 69, 199-204.
  • Szeląg, E., Szymaszek, A., Mędygrał, J., Dreszer, J., Lewandowska, M., Bednarek, D., Trzęsowska-Greszta, E. i Osiński, G. (2010). Czy zegar mózgowy zawsze tyka w jednakowym rytmie: rola różnic indywidualnych w przeżywaniu czasu. W: G. Sędek i S. Bedyńska (red.), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu (str. 331-364). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Szeląg, E., Mędygrał, J., Dreszer, J., Lewandowska, M., Osiński, G. i Szymaszek, A. (2010). Time and cognition from the aging brain perspective: individual differences. W: T. Maruszewski, M. Fajkowska i M.W. Eysenck (red.), Personality from biological, cognitive, and social perspective (str. 87-114). New York: Eliot Werner Publications, Inc.
  • Szelag, E., Dreszer, J., Lewandowska, M. i Szymaszek, A. (2009). Neural Representation of Time and Timing Processes. W: E. Kraft, B. Gulyás i E. Pöppel (red.), Neural Correlates of Thinking (str. 185-196). Series: On Thinking. Berlin: Springer-Verlag.
  • Bedynska, S. i Dreszer, J. (2009). Konsekwencje poznawcze depresji sublikinicznej - powiązania mechanizmów postrzegania czasu i wnioskowania generatywnego. W: A. Brzezicka i I. Krejtz (red.), Neuropoznawcza perspektywa w psychologii (str. 129-150). Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego: Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.