dr Katarzyna Śliwińska


Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

katarzyna.sliwinska @ umk.pl

pok. 113 tel. 56 611 41 91

Zainteresowania naukowe

Jednym z ważnych obszarów pracy psychologa, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i badawczym, była dla mnie psychologia i pedagogika zdolności, w tym szczególnie osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania zdolności poznawczych uczniów. Efektem tych zainteresowań było uzyskanie tytułu doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.

Aktualnie moja aktywność zawodowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z pracą z pacjentem: diagnozą i psychoterapią.Wybrane publikacje

  • Śliwińska, K., Limont, W., Dreszer, J. (2008). Perfekcjonizm, a osiągnięcia szkolne uczniów. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.) Zdolności, talent, twórczość. T.1 (103-118). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  • Limont, W., Śliwińska, K., Dreszer, J., Bedyńska, S. (2008). Wzmożona pobudliwość psychiczna, a perfekcjonizm uczniów zdolnych. W: Psychologia. Edukacja i społeczeństwo. T. 5, nr 1 i 2 (37-54).
  • Śliwińska, K., Limont, W., Dreszer, J., Bedyńska, S. (2011). Perfekcjonizm, a wybrane cechy uczniów zdolnych. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.) Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T.1 (131-144). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.