dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

tjarmakowski @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Mój doktorat dotyczył poznawczych i emocjonalnych skutków braku kontroli oraz mediującej roli myśli ruminacyjnych. Aktualnie zajmuję się psychologią moralności i psychologią polityczną. Szczególnie interesują mnie związki intuicji moralnych z orientacją polityczną i szeroko rozumianą ideologią oraz uwarunkowania osobowe i sytuacyjne ocen moralnych.

Obecnie realizuję i przygotowuję następujące projekty badawcze:

1) Wpływ poczucia zagrożenia na dokonywane oceny moralne.

2) Wpływ orientacji politycznej na dokonywane ocen moralnych.
Wybrane publikacje

  • Jarmakowski-Kostrzanowski, T., (2020). Fundament moralny świętości jako predyktor potępienia zachowań dotyczących traktowania własnego ciała. Polskie Forum Psychologiczne, 3(25), 293-303. https://doi.10.14656/PFP20200302.
  • Jarmakowski-Kostrzanowski, T., Jarmakowska-Kostrzanowska, L., (2016). Polska adaptacja kwestionariusza Fundamentów Moralnych (MFQ-PL). Psychologia Społeczna. vol.39 (4), 489-508.
  • Jarmakowski-Kostrzanowski, T. (2013). Repetitive thought as a moderator of the impact of control deprivation on emotional and cognitive functioning. Polish Psychological Bulletin, vol 44(4), 409-420.
  • Jarmakowski, T. (2011). Rola myślenia ruminacyjnego w podatności na wyuczoną bezradność. Studia Psychologiczne, 49(1), 61-72.