dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

tjarmakowski @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncertują się wokół psychologii moralności i psychologii politycznej.

Obecnie realizuję i przygotowuję następujące projekty badawcze:

1. Ocena moralna krzywdy wyrządzonej zwierzętom

2. Uwarunkowania szerokości kręgu moralnego.
Wybrane publikacje

  • Radkiewicz, P., Jarmakowski-Kostrzanowski, T. (2021). Liberals Versus Communitarians: Psychosocial Sources of the Conflict Over Democracy in Today’s Poland. SAGE Open, 11(1), 215824402198929. https://doi.org/10.1177/2158244021989294
  • Jarmakowski-Kostrzanowski, T., (2020). Fundament moralny świętości jako predyktor potępienia zachowań dotyczących traktowania własnego ciała. Polskie Forum Psychologiczne, 3(25), 293-303. https://doi.10.14656/PFP20200302.
  • Jarmakowski-Kostrzanowski, T., Jarmakowska-Kostrzanowska, L., (2016). Polska adaptacja kwestionariusza Fundamentów Moralnych (MFQ-PL). Psychologia Społeczna. vol.39 (4), 489-508.
  • Jarmakowski-Kostrzanowski, T. (2013). Repetitive thought as a moderator of the impact of control deprivation on emotional and cognitive functioning. Polish Psychological Bulletin, vol 44(4), 409-420.
  • Jarmakowski, T. (2011). Rola myślenia ruminacyjnego w podatności na wyuczoną bezradność. Studia Psychologiczne, 49(1), 61-72.