dr Tomasz Jarmakowski


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

tjarmakowski @ umk.pl

pok. 207 tel. 56 611 36 54

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncertują się wokół psychologii moralności i psychologii politycznej.

Obecnie realizuję lub przygotowuję następujące projekty badawcze:

1. Ocena moralna krzywdy wyrządzonej zwierzętom

2. Uwarunkowania konserwatyzmu ekonomicznego.

3. Uwarunkowania zaufania społecznego.

Wybrane publikacje

  • Jarmakowski, T. & Radkiewicz, P. (2021). Why do immigrants make us more authoritarian? The impact of direct and normative threat to social order from outgroupers on ingroup authoritarianism, Basic and Applied Social Psychology, DOI: 10.1080/01973533.2021.1967156
  • Jarmakowski-Kostrzanowski, T., & Radkiewicz, P. (2021). Social dominance orientation predicts lower moral condemnation of causing harm to animals. Current Issues in Personality Psychology, 9(3), 229-236. https://doi.org/10.5114/cipp.2021.105732
  • Radkiewicz, P., Jarmakowski-Kostrzanowski, T. (2021). Liberals versus Communitarians: Psychosocial sources of the conflict over democracy in today’s Poland. SAGE Open, 11(1), 215824402198929. https://doi.org/10.1177/2158244021989294
  • Jarmakowski-Kostrzanowski, T., Jarmakowska-Kostrzanowska, L., (2016). Polska adaptacja kwestionariusza Fundamentów Moralnych (MFQ-PL). Psychologia Społeczna. vol.39 (4), 489-508.
  • Jarmakowski-Kostrzanowski, T. (2013). Repetitive thought as a moderator of the impact of control deprivation on emotional and cognitive functioning. Polish Psychological Bulletin, vol 44(4), 409-420.