Personel administracyjny

Administrator Budynku Instytutu Psychologii

Anna Fiszer
p. 100Strażnicy
Portiernia p. 130

#

#

Dorota GlawJulia Piskalska

#

#

Krystian KolasaMarcin Witkowski
Mikołaj CzerwińskiPorządkowe
p. 108

#

Monika Stefaniak.Maria SzczawińskaAnita WiśniewskaSzatniarki

Kinga MąkaWeronika ZiemińskaKonserwator
p.126

Krzysztof Ciechorski