dr hab. med. Sławomir Czachowski, prof. UMK


Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

s.czachowski @ umk.pl

pok. 111 tel. 56 611 41 90

Zainteresowania naukowe

Obszarem aktualnych zainteresowań naukowym są zagadnienia z pogranicza dwóch dziedzin: psychologii i medycyny. Dotyczą one diagnostyki i leczenia chorych
z zaburzeniami psychosomatycznymi, z objawami zależnymi od stresu i z dolegliwościami
w przebiegu chorób przewlekłych. Obejmują one również pacjentów podlegających łatwej dekompensacji psychofizycznej ('frailty patients'), z wieloma nakładającymi się problemami klinicznymi (multimorbility). Szczególne zainteresowania badawcze będą rozwijane
w kierunku eksploracji zjawiska placebo oraz odczuwania bólu w aspekcie uwarunkowań psychologicznych i genetycznych. Ważnym obszarem eksploracji badawczej są niewyjaśnione objawy medyczne (ang. MUS - medically unexplained symptoms) oraz grupa chorób określanych jako zaburzenia czynnościowe. Obecna aktywność naukowa skupia się na opracowywaniu wytycznych dla lekarzy podstawowej opieki w leczeniu depresji oraz na opracowaniu jednego testu diagnozującego depresję dla wielojęzycznego obszaru Unii Europejskiej.Wybrane publikacje