prof. dr hab. Maria Lewicka


Kierownik Katedry Psychologii, Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej

marlew @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Obszary badań naukowych: racjonalność myślenia i działania, procesy wartościowania, psychologia środowiskowa, psychologia związków człowieka z miejscem zamieszkania, teorie miejsca, zachowania ludzi w środowisku miejskim, mapy poznawcze otoczenia, pamięć zbiorowa, aktywność i bierność społeczna, kapitał społeczny i kulturowy.
Wybrane publikacje

Książki będące podsumowaniem dorobku w pewnych dziedzinach:

  • Lewicka, M.(1993). Aktor czy obserwator? Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w rozumowaniu potocznym. Warszawa-Olsztyn: PTP. (358.s.)
  • Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe „Scholar” (637 s.)

Oraz cztery najbardziej cytowane artykuły:

  • Russell, J.A., Lewicka, M., Niit, T. (1989). A Cross-Cultural Study of a Circumplex Model of Affect. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 848-856
  • Lewicka, M. (2005). Ways to make people active: Role of place attachment, cultural capital and neighborhood ties. Journal of Environmental Psychology, 4, 381-395
  • Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? Journal of Environmental Psychology. 31, 207-230. doi:10.1016/j.jenvp.2010.10.001
  • Lewicka, M. (2008). Place attachment, place identity and place memory: Restoring the forgotten city past. Journal of Environmental Psychology, 28, 209-231