prof. dr hab. Maria Lewicka


Kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Środowiskowej

marlew @ umk.pl

pok. 203 tel. 56 611 36 53

Zainteresowania naukowe

Obszary badań naukowych: racjonalność myślenia i działania, procesy wartościowania, psychologia środowiskowa, psychologia związków człowieka z miejscem zamieszkania, teorie miejsca, zachowania ludzi w środowisku miejskim, mapy poznawcze otoczenia, pamięć zbiorowa, aktywność i bierność społeczna, kapitał społeczny i kulturowy.
Wybrane publikacje

 • Lewicka, M.(1993). Aktor czy obserwator? Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w rozumowaniu potocznym. Warszawa-Olsztyn: PTP. (358.s.)
 • Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe „Scholar” (637 s.) (od roku 2021 książka dostępna w postaci e-booka)

Najnowsze publikacje:

 • Lewicka, M. (2021). In search of roots. Restoring continuity in a mobile world. In: L. Manzo, & P. Devine-Wright (red.), Place attachment: Advances in theory, methods and research. (wydanie II poprawione) (61-76). New York: Routledge/Francis & Taylor
 • Lewicka, M., Dobosh, O. (2021). Ethnocentric bias in perception of places: Role of essentialism and perceived continuity of places. In: C. Raymond, L. Manzo, D. Williams, T. von Wirth, & A. DiMasso (eds.), Changing senses of place: Navigating global challenges. Cambridge University Press
 • Wnuk, A., Oleksy T., Toruńczyk-Ruiz, S., Lewicka, M. (2021). The way we perceive a place implies who can live there: Essentialisation of place and attitudes towards diversity. Journal of Environmental Psychology, 75, 101600, https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101600
 • Iwańczak, B., Lewicka, M. (2020). Affective map of Warsaw. Testing Alexander’s Pattern Language theory in an urban landscape. Landscape and Urban Planning, 204, 103910. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103910
 • Devine-Wright, P., Pinto di Carvalho, L., Di Masso, A., Manzo, L., Lewicka, M., Williams, D. (2020) “Replaced” - Reconsiderations of relationships with place and lessons from a pandemic. Journal of Environmental Psychology, 72, 101514; https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101514
 • Lewicka, M., Rowiński, K., Iwańczak, B., Bałaj, B., Kula, A.M., Oleksy, T., Prusik, M., Toruńczyk-Ruiz, S., Wnuk, A. (2019). On the essentialism of places: Between conservative and progressive meanings. Journal of Environmental Psychology, 65, 101318; https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2019.101318
 • Lewicka, M., & Iwańczak, B. (2019). Regional differentiation of identities in Ukraine: How many regions? (pp. 25-66). W: U. Schmid & O. Myshlovska (red.). Regionalism without regions. Reconceptualizing Ukraine’s heterogeneity. Budapest-New York: Central European University Press
 • Di Masso, A., Manzo, L.C., Devine-Wright, P., Raymond, C., Lewicka, M., Stedman, R., Williams, D.R., Buchecker, M., Shahrad, A., Hertzog, A., von Wirth, T., Degenhardt, B., Verbrugge, L. (2019). Between fixities and flows: Navigating place attachments in an increasingly mobile world. Journal of Environmental Psychology, https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2019.01.006
 • Lewicka, M., Iwańczak, B. (2018). Uncompleted identity and its consequences: Compensations and synergies in Ukrainian identifications. Eurasian Geography and Economics, 59(4) DOI: 10.1080/15387216.2019.1574434

Oraz cztery najbardziej cytowane artykuły:

 • Russell, J.A., Lewicka, M., Niit, T. (1989). A Cross-Cultural Study of a Circumplex Model of Affect. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 848-856
 • Lewicka, M. (2005). Ways to make people active: Role of place attachment, cultural capital and neighborhood ties. Journal of Environmental Psychology, 4, 381-395
 • Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? Journal of Environmental Psychology. 31, 207-230. doi:10.1016/j.jenvp.2010.10.001
 • Lewicka, M. (2008). Place attachment, place identity and place memory: Restoring the forgotten city past. Journal of Environmental Psychology, 28, 209-231