Kronika budowy siedziby Instytutu Psychologii UMK

#


Dzień "0" budowy - 18.07.2019


Przekazanie placu budowy

#

Po podpisaniu dzień wcześniej umowy z wykonawcą inwestycji, doszło do przekazania terenu i placu budowy dla wykonania zadania:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja
budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu - I etap.

Ze strony przyszłego użytkownika protokół podpisali prof. dr hab. Maria Lewicka oraz dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK. Obecny też był prof. dr hab. Tytus Sosnowski.

Użytkownicy wraz z przedstawicielem Konsorcjum wykonawców oraz pracownikami działu technicznego Uniwersytetu dokonali krótkiej inspekcji na placu budowy oraz podpisali protokół przekazania placu.

Inwestycja będzie wykonywana etapowo. Pierwszy etap to prace rozbiórkowe oraz budowlane związane z nowym zadaszeniem i budową szybu windy.

#

Na zdjęciu podczas przekazania placu budowy przedstawiciele działów technicznego i administracyjnego, pracownicy Katedry Psychologii oraz przedstawiciel wykonawców, od lewej :

Stanisław Rudnicki (inspektor nadzoru - branża budowlana), Maciej Trojan, Maria Lewicka(przedstawiciele użytkownika), Leszek Piotrowski (Pełnomocnik Konsorcjum Wykonawców), Andrzej Bobecki (Kierownik Działu Inwestycyjnego), Edyta Masternak (Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego), Dariusz Litwiński (inspektor nadzoru - branża sanitarna), oraz Tytus Sosnowski (przedstawiciel użytkownika).

#


Dzień 4 - 22.07.2019


Demontaż instalacji CO

Tak naprawdę to pierwszy dzień w którym wykonawcy weszli na teren budowy i rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Na początek robotnicy zaczęli demontować 50-letnią instalację grzewczą budynku. To setki kaloryferów i niezliczone metry rur. W raz z postępującymi pracami budynek coraz bardziej będzie przypominał scenografię z filmów katastroficznych.

#

Parter - Wszystko co widać na zdjęciu (łącznie ze ścianą z oknem na patio) zostanie zdemontowane lub zburzone. (Tu będzie główny hol Instytutu)


#

Tak wygląda rozdzielnia bezpieczników z 1969 roku. Charakterystyczne ebonitowe pokrętła załączały prąd, a bezpieczniki były jedno razowe (dlatego zużyte widać w na dnie szafki). Pójdzie pod młot.


#

Pomieszczenia pracowni RTG - dużo kaloryferów do demontażu


#

Pomieszczenia pracowni RTG. Trudno w to uwierzyć, ale tu będzie największa aula Instytutu na 120 miejsc. Nie zachowają się żadne ściany wewnętrzne, podłoga (będzie pogłębianie) oraz strop - dach musi zostać rozebrany i zbudowany na nowo.


#

Parter - Korytarz skrzydła południowego. Większość ścian zniknie pod młotem. Tu będzie bar, oraz czytelnia z biblioteką (w głębi).


#

Wyburzanie ścian działowych w pomieszczeniach parterowych będzie trudne, bo nad nimi jest jeszcze jedna kondygnacja. To pomieszczenie czytelni będzie 8 razy większe.


#

I znów, wszystko co na zdjęciu zniknie pod młotem. W przyszłości będzie tu spory bar, z przejściem na taras umieszczony między drzewami od strony elewacji południowej.


#

Tym razem jesteśmy na parterze - drugim końcu skrzydła południowego - Tutaj będą toalety, zaplecze personelu sprzątającego oraz zaplecze woliery (lab nr 16).


#

To patio południowe. Wszystkie krzewy zostaną przesadzone. Czerpnia na pierwszym planie rozebrana. Ziemia wybrana. To będzie główny korytarz nowego Instytutu. Na lewo będą dwie aule, a na prawo na parterze biblioteka z czytelnią. Na wprost będzie centralne wejście do Instytutu. Cała przestrzeń będzie zadaszona.

Dzień 5 - 23.07.2019


Młoty poszły w ruch - rozbiórka wejść do pomieszczeń

#

Znika okienko rejestracji do przychodni specjalistycznych


#

Tu będzie wejście do Ośrodka Psychoterapii - na razie jest rampa do wyrzucania materiału rozbiórkowego.


#

Tymczasowe wysypisko zdemontowanych futryn


#

W rogu północno-zachodnim będzie 15-te laboratorium Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii


#

Tak wygląda oryginalna rozdzielnia prądu i główne wyłączniki prądu rodem z początku lat 70-tych. W tym miejscu będzie Laboratorium Psychologii Społecznej, a cała rozdzielnia zmieści się w małej szafce przy schodach.


Dzień 6 - 24.07.2019


Wyburzanie nabiera tempa

#

Coraz więcej gruzu w pomieszczeniach przyszłego Ośrodka Psychoterapii


#

Znikają kolejne ściany

#

Po ścianach przyjdzie czas na kucie podłóg


#

A oto spontanicznie powstała instalacja artystyczna robotników pracujących przy demontażu urządzeń sanitarnych nawiązująca do gmachu opery w Sydney autorstwa Jørna Utzona


#

#

Na zdjęciach powyżej jedyne kafle jakie zostaną zachowane z oryginalnego projektu budynku sprzed 50 lat. Zielone ręcznie robione kafle zostaną poddane renowacji a zamiast oczodołów po gablotach będzie mech dekoracyjny. Jak to będzie wyglądać wszyscy zobaczą za kilkanaście miesięcy

Dzień 7 - 25.07.2019


Wyburzanie i demontaż dosięgły piwnicy - piętra laboratoryjnego

#

Resztki systemu wentylacyjnego z przed 50 lat. Dmuchawy zajmowały całe duże pomieszczenie. Teraz tu będą toalety.

#

Jedyne uruchomione przed remontem Laboratorium Zakładu Etologii i Psychologii Porównawczej - również doczeka się wyburzania ścian i posadzki. Wszystko trzeba będzie zrobić na nowo.


#

Panoramiczne zdjęcie dachu pokazuje jak duża powierzchnia będzie w przyszłości mogła być pokryta panelami fotowoltaicznymi oraz jak wiele zieleni jest dookoła budynku Instytutu Psychologii.


#

Jak słusznie zauważył Nasz Inspektor Nadzoru inż. Stanisław Rudnicki: "wyburzanie kominów zaczyna się od góry" - więc się zaczęło prawidłowo

#

Aż trudno uwierzyć, że kiedyś będzie tu główny hol Instytutu, a wszystkie drzewa i krzewy zostaną przesadzone do patia obok.


Dzień 12 - 30.07.2019


Prace rozbiórkowe trwają

#

Oprócz budynku głównego - przebudowa dotyczy też wolno-stojącego garażu w którym docelowo będzie sprzęt do etologicznych badań terenowych w tym sprzęt pływający.


#

Pryzma gruzu z budynku sięga już rampy.


#

Kontenery wypełniają się żeliwem ze zdemontowanych grzejników.