dr Adrian Wójcik


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

awojcik @ umk.pl

pok. 205 tel. 56 611 36 57

Zainteresowania naukowe

W swojej pracy doktorskiej zajmowałem się rolą pamięci społecznej w relacjach międzygrupowych. Badałem więc, jak różnego rodzaju postrzeganie historii (ważnych wydarzeń, osób) wpływa na dzisiejsze relacje międzygrupowe.

Obecnie główne obszary moich zainteresowań to:

  • Metodologia badań międzykulturowych – zwłaszcza problemy ekwiwalentności skal pomiarowych stosowanych w badaniach międzynarodowych. Badania prowadzę m.in. w ramach własnego grantu NCN-u OPUS „Predyktory auto-identyfikacji politycznej - badania przekrojowe z wykorzystaniem bayesowskich metod ustalania inwariancji”.
  • Psychologia postaw prośrodowiskowych – czyli to, w jaki sposób można skłonić ludzi do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  • Zaawansowane modele regresyjne (SEM, HLM, MLSEM, LGM i parę innych M)


Wybrane publikacje

  • Cislak, A., Cichocka, A., Wojcik, A.D., Frankowska, N. (2018). Power Corrupts, but Control Does Not: What Stands Behind the Effects of Holding High Positions. Personality and Social Psychology Bulletin, DOI: 10.1177/0146167218757456
  • Bilewicz, M., & Wojcik, A. D. (2017). Visiting Auschwitz: Evidence of Secondary Traumatization Among High School Students. American Journal of Orthopsychiatry. https://doi.org/10.1037/ort0000302
  • Pluta, A., Gawron, N., Sobańska, M., Wójcik, A. D., & Łojek, E. (2017). The Nature of the Relationship Between Neurocognition and Theory of Mind Impairments in Stroke Patients. Neuropsychology. https://doi.org/10.1037/neu0000379
  • Trzebiński, J., Wołowicz-Ruszkowska, A., & Wójcik, A. D. (2016). The Impact of Self-Narratives of Motherhood for Mothers of Children with Autism. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01899
  • Wójcik, A., & Bilewicz, M. (2015). Beyond Ethnicity – the role of coming from a mixed-origin family for Jewish identity. A Polish case. W L. Wohl von Haselberg (Red.), Hybride Identitäten des Jüdischen. Gemischte Familien und patrilineare Juden (ss. 133–145). Berlin: Neofelis Verlag.
  • Wojcik, A., & Cislak, A. (2013). When Appreciating Nature Makes One Care Less for Human Beings: The Role of Belief in Just Nature in Helping Victims of Natural Disasters. Social Justice Research, 26(3), 253–271. https://doi.org/10.1007/s11211-013-0187-x
  • Wójcik, A., Bilewicz, M., & Lewicka, M. (2010). Living on the Ashes: Collective Representations of Polish-Jewish History among People Living in the Former Warsaw Ghetto Area. Cities. The International Journal of Urban Policy and Planning, 27(4), 195–203. https://doi.org/doi:10.1016/j.cities.2010.01.002