dr Adrian Wójcik


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

awojcik @ umk.pl

pok. 205 tel. 56 611 36 57

Zainteresowania naukowe

W swojej pracy doktorskiej zajmowałem się rolą pamięci społecznej w relacjach międzygrupowych. Badałem więc, jak różnego rodzaju postrzeganie historii (ważnych wydarzeń, osób) wpływa na dzisiejsze relacje międzygrupowe.

Obecnie główne obszary moich zainteresowań to:

 • Metodologia badań międzykulturowych – zwłaszcza problemy ekwiwalentności skal pomiarowych stosowanych w badaniach międzynarodowych. Badania prowadzę m.in. w ramach własnego grantu NCN-u OPUS „Predyktory auto-identyfikacji politycznej - badania przekrojowe z wykorzystaniem bayesowskich metod ustalania inwariancji”.
 • Psychologia postaw prośrodowiskowych – czyli to, w jaki sposób można skłonić ludzi do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 • Zaawansowane modele regresyjne (SEM, HLM, MLSEM, LGM i parę innych M)


Wybrane publikacje

 • Wojcik, A. D. (2023). Between Lynn White and Big Gods – religious sources of pro-environmental attitudes – cross-cultural test of Lynn White’s hypothesis. Current Research in Ecological and Social Psychology, 100109. https://doi.org/10.1016/j.cresp.2023.100109
 • Wójcik, A. D., & Lewicka, M. (2022). Between discovery and exploitation of history: Lay theories of history and their connections to national identity and interest in history. Memory Studies, 15(6), 1497–1516. https://doi.org/10.1177/17506980221134507
 • Wojcik, A. D., Cislak, A., & Schmidt, P. (2021). ‘The Left is Right’: Left and Right Political Orientation across Eastern and Western Europe. The Social Science Journal. https://doi.org/10.1080/03623319.2021.1986320
 • Lewczuk, K., Wojcik, A., & Gola, M. (2021). Increase in the Prevalence of Online Pornography Use: Objective Data Analysis from the Period Between 2004 and 2016 in Poland. Archives of Sexual Behavior. https://doi.org/10.1007/s10508-021-02090-w
 • Cislak, A., Cichocka, A., Wojcik, A. D., & Milfont, T. L. (2021). Words not deeds: National narcissism, national identification, and support for greenwashing versus genuine proenvironmental campaigns. Journal of Environmental Psychology, 74, 101576. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101576
 • Bilewicz, M., & Wojcik, A. D. (2017). Visiting Auschwitz: Evidence of Secondary Traumatization Among High School Students. American Journal of Orthopsychiatry. https://doi.org/10.1037/ort0000302
 • Wojcik, A., & Cislak, A. (2013). When Appreciating Nature Makes One Care Less for Human Beings: The Role of Belief in Just Nature in Helping Victims of Natural Disasters. Social Justice Research, 26(3), 253–271. https://doi.org/10.1007/s11211-013-0187-x
 • Wójcik, A., Bilewicz, M., & Lewicka, M. (2010). Living on the Ashes: Collective Representations of Polish-Jewish History among People Living in the Former Warsaw Ghetto Area. Cities. The International Journal of Urban Policy and Planning, 27(4), 195–203. https://doi.org/doi:10.1016/j.cities.2010.01.002