mgr Dominika Jurgiel


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

djurgiel @ doktorant.umk.pl

pok. 209 tel. 56 611 41 72

Zainteresowania naukowe

Psychologia środowiskowa i społeczna, w tym zagadnienia związane z denializmem klimatycznym, a także szeroko rozumianymi postawami i zachowaniami prośrodowiskowymi.

W szczególności interesuje mnie temat radykalnych działań kolektywnych na rzecz klimatu – kwestia ich postrzegania, a także ich wpływu na ocenę działań umiarkowanych i poparcie dla polityk prośrodowiskowych. Ponadto zajmuje się zagadnieniem komunikacji klimatycznej i rolą cech źródła komunikatu w wpływaniu na poparcie działań środowiskowych przez jego odbiorców.
Wybrane publikacje

  • Wójcik, A. D., Jurgiel, D., & Strzałkowski, M. (W druku). “Disruption to End the Destruction” – Support for the Circular Economy Within and Against the Economic System. W: A. Glińska-Neweś & P. Ulkuniemi (Red.), The Human Dimension of the Circular Economy. Reframing the Mindset at Macro, Organizational and Individual Levels. Wydawnictwo Elgar.