Kronika budowy siedziby Instytutu Psychologii UMK

#Archiwum Budowy
- Lipiec 2019; Sierpień 2019; Wrzesień 2019; Październik 2019; Listopad 2019: Grudzień 2019; Styczeń 2020; Luty 2020; Marzec 2020; Kwiecień 2020; Maj 2020Czerwiec 2020 - Dzień 323 - 05.06.2020


Czerwcową wizytacje zaczynamy od wreszcie położonego chodnika nad nową instalacją kanalizacyjną. Znów można dojść do budynku chodnikiem :)

#


W korytarzu głównym coraz więcej instalacji wentylacyjnych

#


W aulach pojawił się sufit przeciwpożarowy, trwa montaż ścian.

#


W drugiej auli pojawiły się już płyty na ścianie okiennej (północnej).

#


Korytarz centralnego habu dydaktycznego został już pokryty pierwszą warstwą farby.

#


Trwa montaż instalacji wentylacyjnych od strony elewacji wschodniej. Na zdjęciu szatnia.

#


A oto przywieziona, zespawana, na razie położona i czekająca na montaż ponad tonowa klatka windy .

#


Przed elewacją południową jest jeszcze sporo prac ziemnych. Na zdjęciu studzienka kanalizacyjna przy węźle wschodnim.

#


A tu jeszcze więcej prac ziemnych do zrobienia. Wreszcie zamontowano drugą studzienkę (zachodnią).

#

Nie możemy się doczekać większego tempa robót. Pogoda sprzyja