mgr Julia Sikorska


Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

julia.sikorska @ umk.pl

pok. 223 tel. 56 611 41 82

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują psychologię ewolucyjną, psychologię porównawczą, etologię poznawczą i ekologię ewolucyjną (czyli dyscyplinę naukową na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii).


W ramach doktoratu zajmuję się zachowaniami prospołecznymi naczelnych z perspektywy ewolucyjnej.

Ponadto moja praca naukowa skupia się wokół następujących zagadnień:
kompetencje numeryczne naczelnych; zdolności poznawcze ptaków (ang. avian cognition); funkcjonowanie zwierząt w mieście (w tym zwierząt dzikich, ang. urban wildlife); uprzedzenia wobec zwierząt innych niż ludzie, szowinizm gatunkowy; negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko.
Wybrane publikacje