mgr Julia Sikorska


Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej (ICNT)

julia.sikorska @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Etologia, ekologia behawioralna, psychologia ewolucyjna, psychologia porównawcza.

Zachowania prospołeczne naczelnych, kompetencje numeryczne naczelnych.Wybrane publikacje