mgr Julia Sikorska


Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej (ICNT)

julia.sikorska @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują psychologię ewolucyjną, psychologię porównawczą, etologię poznawczą i ekologię behawioralną.


W ramach doktoratu zajmuję się zachowaniami prospołecznymi naczelnych z perspektywy ewolucyjnej.

Ponadto moja praca naukowa skupia się wokół następujących zagadnień:
kompetencje numeryczne naczelnych; zdolności poznawcze ptaków (ang. avian cognition); funkcjonowanie zwierząt w mieście (w tym zwierząt dzikich, ang. urban wildlife); uprzedzenia wobec zwierząt innych niż ludzie, stereotypy i dyskryminacja (szowinizm gatunkowy) innych gatunków; negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko.
Wybrane publikacje