dr Judyta Gulatowska


Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

jgulatowska @ umk.pl

pok. 223 tel. 56 611 41 82

Zainteresowania naukowe

W ramach psychologii porównawczej interesuje mnie przebieg procesów poznawczych u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk pamięciowych i komunikacyjnych. Dodatkowo przyglądam się temu, jak zwierzęta są postrzegane przez ludzi - jakie wzbudzają reakcje, jak interpretowane są ich zachowania. Interesuję się również terapią z udziałem zwierząt, zwłaszcza hipoterapią.


Z perspektywy praktyka mam wieloletnie doświadczenie w ilościowych badaniach rynku - badaniach marki, badaniach komunikacji marketingowej, badaniach zjawisk internetowych.Wybrane publikacje

  • Dziedzic, M., Włodarczyk, E., Gulatowska J., Trojan, M. (2017). Wpływ treningu na poziom pobudliwości u psa domowego (Canis familiaris). Psychologia – Etologia – Genetyka, 36, 51-63.
  • Gulatowska J., Ostaszewski P., Trojan, M. (2015). Stabilność grupy społecznej jako czynnik wpływający na nasilenie wokalizacji 22 kHz u szczurów. Psychologia-Etologia-Genetyka, 31, 23-35.
  • Zięba K., Gulatowska J., Trojan M. (2010) Wokalizacje w częstotliwości 22 kHz jako wskaźnik poziomu pobudzenia emocjonalnego u szczurów wysoko i nisko reaktywnych. Psychologia-Etologia-Genetyka 22, 27-41.
  • Gulatowska J. (2009) From a different angle – parameters of auditory and visual perception in rats in the context of laboratory experiments. W: Ostaszewski P. & Trojan M. (red.). From the lab to the future a tribute to Jan Matysiak. (s. 161-). Warszawa: Vizja Press&IT.
  • Gulatowska J. (2007) Komunikacja ultradźwiękowa gryzoni w badaniach laboratoryjnych. W: Trojan M. (red.). Zachowanie się zwierząt. Przegląd wybranych zagadnień z zakresu psychologii porównawczej. (s. 73-83). Warszawa: Vizja Press&IT.