Warunki przeniesienia

Warunki przeniesienia z innych studiów

Przez przeniesienie się z innych studiów na kierunek psychologia na UMK rozumie się transfer studenta psychologii studiów stacjonarnych, który ma zachowaną ciągłość studiów, na studia psychologiczne odbywające się na UMK. Nie można dokonać przeniesienia, jeśli studia psychologiczne zostały wcześniej przerwane, student studiował w innym trybie, lub studiował / ukończył inny kierunek studiów.


Warunki przeniesienia na rok akademicki 2024/2025

Osoby chcące przenieść się na studia psychologiczne do Torunia muszą spełnić następujące kryteria:

Być do tej pory studentem psychologii studiów stacjonarnych.

Mieć zachowaną ciągłość studiów

Mieć ukończony przynajmniej 1 rok studiów.

Mieć średnią ocen ze studiów na poziomie nie niższym niż 4,25.

Limit przyjęć to maksymalnie 5 osób z najlepszą średnią.

Złożyć wymagane dokumenty przez IRK.UMK.PL w stosownym terminie -> informacja na irk.umk.pl