Regulamin studiów

Regulamin studiów na UMK

Aktualny regulamin studiów jest uchwalony przez Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 28 sierpnia 2019 roku
i obowiązuje od 1 października 2019.

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu