Program studiów od roku 2021/22

Program studiów na kierunku Psychologia

Program obejmuję 10 semestrów nauki, w czasie których student musi zdobyć 300 punktów ECTS
Poniższy program studiów dostosowany do wymagań certyfikatu EUROPSY obowiązuje studentów przyjętych na studia od 1 października 2021 roku.

Pobierz program studiów w wersji pdf


Pobierz kierunkowe efekty kształcenia na kierunku psychologia w formie pdf.

 

Semestr I

Nazwa grupy przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Moduł#1: zajęcia obligatoryjne kierunkowe

Wstęp do psychologii

2404-P-1-WdP-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Wstęp do psychologii

2

 

30

 

 

 

zal. na ocenę

 

Biologiczne mechanizmy zachowania

2404-P-1-BMZ-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Historia filozofii

2404-P-1-HF-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Teoria pojęć i rozumowań

2404-P-1-TPR-Sj

3

 

 

 

30

 

zal. na ocenę

 

Psychologia społeczna

2404-P-1-PSPO-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Psychologia społeczna

3

 

30

 

 

 

zal. na ocenę

 

Etologia

2404-P-1-ETO-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Wprowadzenie do etyki

2404-P-1-WdE-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

 

Wprowadzenie do socjologii

2404-P-1-WdS-Sj

3

 

 

 

30

 

zal. na ocenę

 

Praca z bazami danych

2404-P-1-PBD-Sj

2

 

 

15

 

 

zal. na ocenę

Moduł kształcenia: BHP

BHP

2404-eBHP

0

8

 

 

 

 

zaliczenie

 

 

Razem

min30

165

60

15

60

0

 

 

 


 

Semestr II

Nazwa grupy przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Moduł#1: zajęcia obligatoryjne kierunkowe

Statystyka w psychologii #1 

2404-P-1-PS-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Statystyka w psychologii #1

2

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

 

Metodologia badań psychologicznych

2404-P-1-MBP-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Metodologia badań psychologicznych

2

 

15

 

 

 

zal. na ocenę

 

Emocje i motywacja

2404-P-1-EiM-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Emocje i motywacja

2

 

15

 

 

 

zal. na ocenę

 

Psychologia poznawcza #1 percepcja i uwaga

2404-P-1-PP1-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

 

Psychologia poznawcza #2 pamięć

2404-P-2-PP2-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

 

Wprowadzenie do psychofizjologii

2404-P-1-WdPF-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Filozofia kultury

2404-P-1-FK-Sj

2

 

 

 

15

 

egzamin

 

Logika

2404-P-1-LOG-Sj

3

 

 

 

30

 

egzamin

 

Historia psychologii

2404-P-1-HP-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

 

Razem

min30

180

30

30

45

0

 

 

 


Semestr III

Nazwa grupy przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Moduł#1: zajęcia obligatoryjne kierunkowe

Statystyka w psychologii #2 

 

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Statystyka w psychologii #2

2404-P-2Z-SW-Sj

2

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

 

Podstawy pomiaru psychometrycznego

2404-P-2-PPP-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych

2404-P-2Z-KKP-Sj

3

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

 

Psychologia poznawcza język #3:

2404-P-2Z-PP3-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

 

Psychologia poznawcza #4: myślenie i rozumowanie

2404-P-2Z-PP4-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

 

Psychologia różnic indywidualnych

2404-P-3-PRI-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

 

Psychologia różnic indywidualnych

2404-P-3-PRI-Sj

2

 

15

 

 

 

zal. na ocenę

Moduł kształcenia: zajęcia z wychowania fizycznego

WF

5700-ALL (grupa przedmiotów)

0

 

30

 

 

 

zaliczenie

Moduł kształcenia: lektorat z języka obcego

Język obcy

4100-ALL (grupa przedmiotów)

3

 

60

 

 

 

zal. na ocenę

Moduł kształcenia: zajęcia ogólnouczelniane 
lub zajęcia oferowane na innym kierunku studiów

zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na innym kierunku studiów

0000-OG (grupa przedmiotów)

4

W zależności od wyboru studenta

 

 

 

 

 

Moduł#6: Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne

2404-P-ZF-Sj (grupa przedmiotów)

3

W zależności od wyboru studenta

 

 

 

 

 

 

 

Razem

min30

90

105

60

0

0

*

 

* Podana liczba godzin nie uwzględnia godzin z zajęć fakultatywnych i ogólnouniwersyteckich

Semestr IV

Nazwa grupy przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Moduł#1: zajęcia obligatoryjne kierunkowe

Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych

2404-P-2L-KKP-Sj

3

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

Umiejętności akademickie

2404-P-2-UA-Sj

2

 

15

 

 

 

zal. na ocenę

Psychologia organizacji i pracy

2404-P-2-POP-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

Etyka zawodu psychologa

2404-P-2-EZP-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

Psychologia rozwoju

2404-P-2-PSRW-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

Psychologia rozwoju

2404-P-2-PSRW-Sj

2

 

30

 

 

 

zaliczenie na ocenę

Podstawy kontaktu psychologicznego

2404-P-2-PKP-Sj

2

 

 

15

 

 

zaliczenie na ocenę

Moduł kształcenia: zajęcia z wychowania fizycznego

WF

5700-ALL(grupa przedmiotów)

0

 

30

 

 

 

zaliczenie

Moduł kształcenia: lektorat z języka obcego

Język obcy

4100-ALL (grupa przedmiotów)

3

 

60

 

 

 

zal. na ocenę  i egzamin

Moduł kształcenia: zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na innym kierunku studiów

Zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na innym kierunku studiów

0000-OG (grupa przedmiotów)

4

W zależności od wyboru studenta

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

Moduł#6: Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne

2404-P-ZF-Sj (grupa przedmiotów)

6

W zależności od wyboru studenta

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

 

 

Razem

min 30

75

135

45

0

0

*

 

* Podana liczba godzin nie uwzględnia godzin z zajęć fakultatywnych i ogólnouniwersyteckich


 

Semestr V

 

Nazwa grupy przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Moduł#1: zajęcia obligatoryjne kierunkowe

Psychologia osobowości

2404-P-3-PSOS-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

Psychologia osobowości

2404-P-3-PSOS-Sj

3

 

15

 

 

 

zal. na ocenę

Bioetyka

2404-P-3-BIOET-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

Neuropsychologia

2404-P-SJ-N

3

30

 

 

 

 

egzamin

Praca empiryczna

2404-P-3Z-PE-Sj

4

 

 

 

 

30

zal. na ocenę

Filozofia umysłu

2404-P-3-FUM-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

Psychologia wychowawcza

2404-P-3-PSWY-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

Moduł kształcenia: lektorat z języka obcego

Język obcy

4100-ALL (grupa przedmiotów)

1

 

15

 

 

 

zal. na ocenę

Moduł#6: Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne

2404-P-ZF-Sj (grupa przedmiotów)

9

W zależności od wyboru studenta

 

 

 

 

 

 

 

Razem

min30

120

30

0

0

30

*

 

* Podana liczba godzin nie uwzględnia godzin z zajęć fakultatywnych

 

 

 

 


 

Semestr VI

Nazwa grupy przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Moduł#1: zajęcia obligatoryjne kierunkowe

Diagnoza psychologiczna

2404-P-3-DMS-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

Diagnoza psychologiczna

4

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

Psychopatologia

2404-P-3-PSPAT-Sj

3

30

 

 

 

 

egzamin

Praca empiryczna

2404-P-3L-PE-Sj

4

 

 

 

 

30

zal. na ocenę

Pomoc psychologiczna

2404-P-3-POPS-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

Pomoc psychologiczna

3

 

30

 

 

 

zal. na ocenę

Psychiatria

2404-P-3-PSTR-Sj

3

 

 

 

30

 

egzamin

Moduł kształcenia: lektorat z języka obcego

Język obcy (od roku 2021/2022)

4100-ALL (grupa przedmiotów)

3

 

15

 

 

 

zal. na ocenę  i egzamin

Moduł#6: Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne

2404-P-ZF-Sj (grupa przedmiotów)

6

W zależności od wyboru studenta

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

 

 

Razem

min30

60

45

30

30

30

*

 

* Podana liczba godzin nie uwzględnia godzin z zajęć fakultatywnych

 

 

 


Semestr VII

Nazwa grupy przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Moduł#1: zajęcia obligatoryjne kierunkowe

Prawo autorskie

2404-P-4-PRAU-Sj

2

15

 

 

 

 

egzamin

Seminarium magisterskie

2404-P-4Z-SMGR-Sj

5

 

 

 

 

30

zaliczenie

W zależności od wyboru studenta

(moduły: #2,#3,#4,#5)

Zajęcia specjalizacyjne

2404-P-SP-Sj (grupa przedmiotów)

W zależności  od modułu spec.

Zgodnie ze specjalizacją

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

Moduł#6: Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne

2404-P-ZF-Sj (grupa przedmiotów)

W zależności od wybranego modułu spec.

W zależności od wyboru studenta

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

 

 

Razem

min30

15

0

0

0

30

*

 

* Podana liczba godzin nie uwzględnia godzin z zajęć fakultatywnych i specjalizacyjnych

 

ECTS W zależności od specjalizacji 

ECTS (specjalizacja)

ECTS (fakultety)

Psychologia Społeczna i Środowiskowa

13

10

Psychologia Kliniczna

14

9

Neuropsychologia

12

11

Stosowana Psychologia Zwierząt

12

11

Specjalizacja Ogólna

w ciągu roku min. 24 

zależy od zaj. spec.

 

 

 

 

 


Semestr VIII

 

Nazwa grupy przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Moduł#1: zajęcia obligatoryjne kierunkowe

Seminarium magisterskie

2404-P-4L-SMGR-Sj

5

 

 

 

 

30

zaliczenie

W zależności od wyboru studenta

(moduły: #2,#3,#4,#5)

Zajęcia specjalizacyjne

2404-P-SP-Sj (grupa przedmiotów)

W zależności  od modułu spec.

Zgodnie ze specjalizacją

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

Moduł#6: Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne

2404-P-ZF-Sj (grupa przedmiotów)

W zależności od wybranego modułu spec.

W zależności od wyboru studenta

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

 

 

Razem

min30

0

0

0

0

30

*

 

* Podana liczba godzin nie uwzględnia godzin z zajęć fakultatywnych i specjalizacyjnych

 

ECTS W zależności od specjalizacji 

ECTS (specjalizacja)

ECTS (fakultety)

Psychologia Społeczna i Środowiskowa

19

6

Psychologia Kliniczna

8

17

Neuropsychologia

10

15

Stosowana Psychologia Zwierząt

14

11

Specjalizacja Ogólna 

w ciągu roku min. 24 

zależy od zaj. spec.

 

 

 

 

 


Semestr IX

 

Nazwa grupy przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia[2]

W

Ć

L

K

S

 

Moduł#1: zajęcia obligatoryjne kierunkowe

Seminarium magisterskie

2404-P-5Z-SMGR-Sj

5

 

 

 

 

30

zaliczenie

Moduł kształcenia: praktyki

Praktyki

2404-P-5-PRAK-Sj

4

 

 

 

 

 

zaliczenie

W zależności od wyboru studenta

(moduły: #2,#3,#4,#5)

Zajęcia specjalizacyjne

2404-P-SP-Sj (grupa przedmiotów)

W zależności  od modułu spec.

Zgodnie ze specjalizacją

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

Moduł#6: Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne

2404-P-ZF-Sj (grupa przedmiotów)

W zależności od wybranego modułu spec.

W zależności od wyboru studenta

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

 

 

Razem

min30

0

0

0

0

30

*

 

* Podana liczba godzin nie uwzględnia godzin z zajęć fakultatywnych i specjalizacyjnych

 

 ECTS W zależności od specjalizacji 

ECTS (specjalizacja)

ECTS (fakultety)

Psychologia Społeczna i Środowiskowa

16

5

Psychologia Kliniczna

17

4

Neuropsychologia

11

10

Stosowana Psychologia Zwierząt

10

11

Specjalizacja Ogólna

w ciągu roku dopełnienie do 48 łącznie 

zależy od zaj. spec.

 

 

 

 

 


Semestr X

 

Nazwa grupy przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Moduł#1: zajęcia obligatoryjne kierunkowe

Seminarium magisterskie (Praca dyplomowa magisterska)

2404-P-5L-SMGR-Sj

5

 

 

 

 

30

zal. na ocenę

W zależności od wyboru studenta

(moduły: #2,#3,#4,#5)

Zajęcia specjalizacyjne

2404-P-SP-Sj (grupa przedmiotów)

W zależności  od modułu spec.

Zgodnie ze specjalizacją

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

Moduł#6: Zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne

2404-P-ZF-Sj (grupa przedmiotów)

W zależności od wybranego modułu spec.*

W zależności od wyboru studenta

zaliczenie/ zaliczenie na ocenę/egzamin

 

 

 

 

 

 

Razem

min30

0

0

0

0

30

*

 

* Podana liczba godzin nie uwzględnia godzin z zajęć fakultatywnych i stosowanych

 

ECTS W zależności od specjalizacji 

ECTS (specjalizacja)

ECTS (fakultety)

Psychologia Społeczna i Środowiskowa

0

25

Psychologia Kliniczna

9

16

Neuropsychologia

15

10

Stosowana Psychologia Zwierząt

12

13

Specjalizacja Ogólna

w ciągu roku dopełnienie do 48 łącznie 

zależy od zaj. spec.

 

 

 

 

 


Moduł#2 (do wyboru); specjalizacja: praktyczna psychologia społeczna i środowiskowa

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Semestr

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Wprowadzenie do psychologii środowiskowej

2404-P-4-PPSS-WPS

7

4

 

 

 

30

 

zal. na ocenę

Zachowania prośrodowiskowe

2404-P-4-PPSS-ZP

7

3

30

 

 

 

 

egzamin

Zaawansowana psychologia społeczna z elementami psychologii politycznej

2404-P-4-PPSS-ZPSEPP

7

3

30

 

 

 

 

egzamin

Psychologia miasta

2404-P-4-PPSS-PMETU

7

3

 

 

 

30

 

Zaliczenie na ocenę

Metody badań środowiskowych

2404-P-4-PPSS-MBS

8

5

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

Nowe technologie w badaniach społecznych i środowiskowych 1

2404-P-4-PPSS-NTBSS1

8

5

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

Projektowanie środowisk

2404-P-5-PPSS-PRS

8

5

 

30

 

 

 

Zal. na ocenę

Konsultacje społeczne

2404-P-5-PPSS-KS

8

4

 

30

 

 

 

Zal. na ocenę

Nowe technologie w badaniach społecznych i środowiskowych 2

2404-P-5-PPSS-NTBSS2

9

5

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

Negocjacje i mediacje

2404-P-4-PPSS-NM

9

4

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

Psychologia stosunków międzygrupowych

2404-P-5-PPSS-PSMG

9

3

30

 

 

 

 

egzamin

Prawo i psychologia

2404-P-5-PPSS-PiP

9

2

 

 

 

15

 

zal. na ocenę

Stosowana psychologia społeczna

2404-P-5-PPSS-SPS

9

2

 

 

 

15

 

Zal. Na ocenę

 

Razem

 

48

120

60

120

60

0

360

 

 


 

Moduł#3 (do wyboru); specjalizacja: psychologia kliniczna

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Semestr

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

 

 

 

 

W

Ć

L

K

S

 

Psychopatologia dzieci i młodzieży

2404-P-4-PK-PDM

7

3

30

 

 

 

 

egzamin

Psychopatologia dorosłych

2404-P-4-PK-PD-Sj

7

3

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

Psychologia kliniczna dziecka- diagnoza

2404-P-4-PK-PKDD

7

4

 

30

 

 

 

zal. na ocenę

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

2404-P-4-PK-PKDM-Sj

7

4

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

Psychologia kliniczna dziecka - poradnictwo dla rodziców

2404-P-4-PK-PKDP

8

4

 

30

 

 

 

zal. na ocene

Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej

2404-P-4-PK-DPPK

8

4

 

 

30

 

 

zal. na ocene

Psychoterapia

2404-P-5-PK-P

9

3

 

30

 

 

 

zal. na ocenę

Psychologiczne warunkowania chorób somatycznych

2404-P-5-PK--PUCHS

9

3

 

 

15

 

 

zal. na ocenę

Podstawy neuropsychologicznej diagnostyki różnicowej zespołów otępiennych

2404-P-5-N-KP-MF-PND

9

4

 

 

 

 

30

Zal. na ocenę

Psychologia zdrowia- profilaktyka i promocja

2404-P-5-PK-PZPP

9

2

 

15

 

 

 

Zal. na ocenę

Zaburzenia osobowości

2404-P-5-PK-ZO

9

3

 

 

15

 

 

Zal. na ocenę

Umiejętności interpersonalne w psychologii klinicznej

2404-P-5-PK-UIPK

9

2

 

 

 

15

 

zal. na ocenę

Psychosomatyka kliniczna

2404-P-5-PK-PsK

10

2

15

 

 

 

 

egzamin

Interwencja kryzysowa

2404-P-5-PK-IK

10

3

 

15

 

 

 

zal. na ocenę

Pomoc psychologiczna w praktyce klinicznej

2404-P-5-PK-PPPK

10

4

 

 

30

 

 

zal. na ocenę

 

Razem

 

48

45

150

120

15

30

 

 

 


Moduł#4 (do wyboru); specjalizacja: Neuropsychologia

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Semestr

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

 

 

 

 

W

Ć

L

K

S

 

Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej

2404-P-4-N-WNK

7

3

15

 

 

 

 

Egzamin

Zastosowanie metod testowych w ocenie neuropsychologicznej I

2404-P-4-N-ZMTON

7

3

 

 

30

 

 

Zal. na ocenę

Podstawy oceny neuropsychologicznej

2404-P-4-N-PONP

7

2

 

 

15

 

 

Zal. na ocenę

Anatomia czynnościowa mózgu

2404-P-4-PK-N-ACM

7

4

30

 

 

 

 

Egzamin

Zastosowanie metod testowych w ocenie neuropsychologicznej II

2404-P-4-N- ZMTON2

8

3

 

 

30

 

 

Zal. na ocenę

Mózgowe podłoże świadomości

2404-P-4-N-ZS

8

4

30

 

 

 

 

Egzamin

Zastosowanie metod elektrofizjologicznych w klinice i badaniach naukowych

2404-P-4-N-ZMEP

8

3

 

 

30

 

 

Zal. na ocenę

Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki fMRI

2404-P-5-N-PNWTfMRI

9

4

 

 

30

 

 

Zal na ocene

Neurorehabilitacja I

2404-P-N-NI

9

3

 

 

30

 

 

Zal. na ocene

Podstawy neuropsychologicznej diagnostyki różnicowej zespołów otępiennych

2404-P-5-N-KP-MF-PND

9

4

 

 

 

 

30

Zal na ocene

Nieinwazyjne metody neuroterapii

2404-P-5-N-NMN

10

3

15

 

 

 

 

Egzamin

Metody neuroterapii w badaniach i praktyce klinicznej 

2404-P-5-N-MNBPK

10

3

 

 

15

 

 

Zal na ocenę

Neurorehabilitacja II

2404-P-5-N-NII

10

3

 

 

30

 

 

Zal na ocene

Neuropsychofarmakologia

2404-P-5-N-NPF

10

3

 

 

 

15

 

Zal na ocenę

Okulograficzne narzędzia diagnostyczne i badawcze w neuropsychologii

2404-P-5-N-ONDBN

10

3

 

 

15

 

 

Egzamin

 

Razem

 

48

90

0

225

15

30

 

 

 


Moduł#5 (do wyboru); specjalizacja: Stosowana psychologia zwierząt

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu w systemie USOS

Semestr

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli wg formy zajęć[1]

 

 

 

 

Forma zaliczenia [2]

W

Ć

L

K

S

 

Etologia poznawcza

2404-P-4-SPZ-EP-Sj

7

4

30

 

 

 

 

egzamin

Psychologia Ewolucyjna

2404-P-4-SPZ-PE-Sj

7

4

30

 

 

 

 

egzamin

Etyka i zwierzęta

2404-P-4-SPZ-EZ-Sj

7

4

 

 

 

30

 

zal na ocene

Techniki badania
zachowania się zwierząt

2404-P4-SPZ-TBZ

8

4

 

 

30

 

 

zal na ocene

Procesy uczenia się u
zwierząt

2404-P-4
SPZ-PUZ

8

2

 

 

 

15

 

zal na ocene

Procesy uczenia się u
zwierząt

2404- P-4-
SPZ- PUZ

8

2

 

 

15

 

 

zal na ocene

Analiza zachowania się
zwierząt w praktyce

2404-P-5-SPZ-AZZP

8

2

 

 

15

 

 

zal. na ocenę

Ewolucja zachowania

2404- P-4- SPZ-EZ

8

2

 

 

 

15

 

zal na ocene

Etologia zwierząt
udomowionych

2404- P-4
SPZ- EZU

8

2

 

 

 

15

 

zal na ocene

Podstawy kynotrapii

2404-P-5-SPZ-PK

9

4

 

 

 

30

 

zal na ocene

Relacje człowiek - inne
zwierzęta

2404-P-SPZ-MF-RCIZ

9

2

 

 

 

15

 

zal na ocene

Problemy behawioralne
zwierząt domowych

2404-P-5-SPZ-PBZ

9

4

 

 

 

30

 

zal na ocene

Podstawy hipoterapii

2404- P-4-
SPZ-PHIP

10

4

 

 

30

 

 

zal na ocene

Szkolenie zwierząt
udomowionych

2404- P-5-
SPZ- PTZZ

10

4

 

 

30

 

 

Zal na ocene

Szkolenie zwierząt
nieudomowionych

2404- P-5-
SPZ-SZ

10

4

 

 

30

 

 

Zal na ocene

 

Razem

 

48

60

0

150

150

0

 

 

 

 

Specjalizacja - Psychologia Ogólna składa się z dostępnych zajęć z modułów #2 #3 #4 lub 5# w łącznej liczbie 48 ECTS, które student wybiera samodzielnie. (Nie wszystkie zajęcia z modułów #2 #3 #4 lub 5# dostępne).