dr hab. Rafał Milner, prof. UMK


Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

rafal.milner @ umk.pl

pok.117 tel. 56 611 41 94

Zainteresowania naukowe

Procesy i zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu słuchowego. Wpływ procesów poznawczych, emocji, stresu na aktywność bioelektryczną mózgu oraz stan różnego typu parametrów psychofizjologicznych. Wykorzystanie metod elektrofizjologicznych (elektroencefalografii, potencjałów wywołanych), metod opartych o biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback), metod neuromodulacji (np. przezczaszkowa stymulacja elektryczna) w diagnostyce i terapii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.Wybrane publikacje

 • Niedziałek I., Raj-Koziak D., Milner R., Wolak T., Ganc M., WójcikJ., Gos E., Skarżyński H., Skarżyński P.H. Effect of yoga training on the tinnitus induced distress. 2019. Complementary Therapies in Clinical Practice, 36: 7-11.
 • Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Włodarczyk E., Grudzień D., Skarżyński H. Abnormal Resting-State Quantitative Electroencephalogram in Children with Central Auditory Processing Disorder: A Pilot Study. 2018. Frontiers in Neuroscience, 12: 292.
 • Milner R. Słuchowe potencjały korowe. Część I. Klasyfikacja oraz wybrane techniczne aspekty rejestracji odpowiedzi. 2015. Nowa Audiofonologia, 4(2): 17-27.
 • Milner R. Słuchowe potencjały korowe. Część II. Teoretyczne podstawy generacji oraz charakterystyka wybranych komponentów. 2015. Nowa Audiofonologia, 4(2), 28-42.
 • ·Milner R. Słuchowe potencjały korowe - kliniczne zastosowanie oraz ocena przydatności w diagnostyce ośrodkowych procesów słuchowych. 2015. Nowa Audiofonologia, 4(3), 9-32.
 • Milner R., Rusinak M., Lewandowska M., Wolak T., Ganc M., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Skarżyński H. Towards neural correlates of auditory stimulus processing: A simultaneous auditory evoked potentials and functional magnetic resonance study using an odd-ball paradigm. 2014. Medical Science Monitor, 20: 35–46.
 • Milner R., Lewandowska M., Ganc M. Niespecyficzne metody wykorzystywane w terapii szumów usznych - przegląd wybranych technik. 2014. Nowa Audiofonologia, 3(1), 20-25.
 • Lewandowska M., Niedziałek I., Milner R., Ganc M., Skarżyński H. Wpływ poziomu lęku i depresyjnych zaburzeń nastroju na uciążliwość obustronnych, subiektywnych szumów usznych - badania pilotażowe. 2014. Nowa Audiofonologia, 3(4), 20-27.
 • Rusinak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Włodarczyk A., Senderski A., Śliwa L., Skarżyński H. A modified oddball paradigm for investigation of neural correlates of attention: A simultaneous ERP-fMRI study. 2013. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine (MAGMA), 26(6): 511–26.
 • Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Karpiesz L., Wolak T., Skarżyński H. Bioelektryczna aktywność spoczynkowa mózgu osób z obustronnymi szumami usznymi – wyniki wstępne. 2013. Nowa Audiofonologia, 2(3): 40–48
 • Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Pluta A., Skarżyński H. Odmienny wzorzec bioelektrycznej aktywności spoczynkowej mózgu u dzieci z dysleksją. 2013. Nowa Audiofonologia, 2(4): 36-43.
 • Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek K., Skarżyński H. Zastosowanie terapii Neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne. 2012. Nowa Audiofonologia, 1(1): 67–78.
 • Milner R., Rusinak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Naumczyk P., Bogorodzki P., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H. Application of simultaneous auditory evoked potentials and functional magnetic resonance recordings for examination of central auditory system--preliminary results. 2011. Otolaryngologia Polska, 65(3): 171–183.
 • Gierych E., Milner R., Michalski A. ERP Responses to Smile-Provoking Pictures. 2005. Journal of Psychophysiology, 19: 77-90.
 • Milner R., Michalski A. Cortical responsiveness is reduced during P300 potential. Does the level of initial activity affect this inhibition? 2003. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 63(4): 351-360.
 • Milner R. Czy mózg boi się przepracowania? Przypuszczalne mechanizmy selekcji i filtracji informacji oraz metody ich badania. 2003. Kosmos. Problemy nauk biologicznych, 52 (2-3): 227-235.