Program studiów

Program studiów na kierunku Psychologia

Program obejmuję 10 semestrów nauki, w czasie których student musi zdobyć 300 punktów ECTS
oraz odbyć przynajmniej 2709 godzin zajęć.
Poniższy program studiów obowiązuje od 1 października 2019 roku.


I semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS |

Nazwa przedmiotu |

Forma zajęć |

Liczba godzin |

Liczba pkt. ECTS |

Forma zaliczenia

0911-P-1- WdP-Sj

Wstęp do psychologii

W

30

3

egzamin

Wstęp do psychologii

Ćw

15

2

zal. na ocenę

0911-P-1- BMZ-Sj

Biologiczne mechanizmy zachowania

W

30

3

egzamin

0911-P-1- HF-Sj

Historia filozofii

W

30

3

egzamin

0911-P-1- TPR-Sj

Teoria pojęć i rozumowań

K

30

3

zal. na ocenę

0911-P-1- PSPO-Sj

Psychologia społeczna

W

30

4

egzamin

Psychologia społeczna

Ćw

30

3

zal. na ocenę

0911-P-1- ETO-Sj

Etologia

W

30

3

egzamin

0911-P-1- WdE-Sj

Wprowadzenie do etyki

W

15

3

egzamin

0911-P-1- WdS-Sj

Wprowadzenie do socjologii

K

30

3

zal. na ocenę

9001-eBHP

BHP

W

8

0

zaliczenie

Razem
278

30II semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS |

Nazwa przedmiotu |

Forma zajęć |

Liczba godzin |

Liczba pkt. ECTS |

Forma zaliczenia

0911-P-1-PS- Sj

Podstawy statystyki w psychologii

W

30

3

egzamin

Podstawy statystyki w psychologii

L

30

2

zal. na ocenę

0911-P-1- MBP-Sj


Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych


W

Ćw


30

15


3

2


egzamin

zal. na ocenę

0911-P-1- EiM-Sj


Emocje i motywacja

Emocje i motywacja


W

Ćw


30

15


3

2


egzamin

zal. na ocenę

0911-P-1- PP1-Sj


Psychologia poznawcza 1

(percepcja i uwaga)


K


30


3


egzamin

0911-P-1- WdPF-Sj


Wprowadzenie do psychofizjologii


W


30


3


egzamin


0911-P-1- FK-Sj

Filozofia kultury

K

30

3

egzamin

0911-P-1- LOG-Sj

Logika

K

30

3

egzamin

0911-P-1- HP-Sj

Historia psychologii

W

30

3

egzamin

Razem300

30III semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS |

Nazwa
przedmiotu
|

Forma zajęć |

Liczba godzin |

Liczba pkt. ECTS |

Forma zaliczenia

0911-P-2Z- SW-Sj

Statystyka wspierana komputerowo

L

30

4

zal. na ocenę

0911-P-2- PPP-Sj

Podstawy pomiaru psychometrycznego

W`

30

4

egzamin

0911-P-3-PRI-Sj

0911-P-3-PRI-Sj

Psychologia różnic indywidualnych

Psychologia różnic indywidualnych

W

Ćw

30

15

3

2

egzamin

zal. na ocenę

0911-P-2-PP2-Sj

Psychologia poznawcza 2: myślenie i rozumowanie, pamięć

W

30

3

egzamin

5700-ALL (grupa przedmiotów)

WF

Ćw

30

1

zaliczenie

4100-ALL (grupa przedmiotów)

Język obcy

Ćw

60

3

zal. na ocenę

0000-OG (grupa przedmiotów)

zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na innym kierunku studiów

30

3

różne
0911-P-ZF- Sj (grupa przedmiotów)zajęcia fakultatywne
* godziny w zależności od punktów ECTS
XX*X*różne

Razem

360

30*
IV semestr

Kod przedmiotu
w systemie USOS
|
Nazwa
przedmiotu
|
Forma zajęć |Liczba godzin |Liczba pkt. ECTS |Forma
zaliczenia

0911-P-2L- KKP-Sj

Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych

L

30

3

zal. na ocenę

0911-P-2-UA-SjUmiejętności akademickieĆw152zal. na ocenę
0911-P-2- PSTR-Sj

Psychiatria

W

30

3

egzamin

0911-P-2- EZP-Sj

Etyka zawodu psychologa

K

15

2

egzamin

0911-P-2-PSRW-SjPsychologia rozwojowa z elementami wychowania
Psychologia rozwojowa z elementami wychowania
W
Ćw
30
15
3
3
egzamin
zal. na ocenę

5700-

ALL(grupa przedmiotów)

WF

Ćw

30

1

zaliczenie

4100-ALL (grupa przedmiotów)

Język obcy

Ćw

60

3

zal. na ocenę i egzamin

0000-OG (grupa przedmiotów)

Zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na innym kierunku studiów

XX*

4

różne

0911-P- ZF-Sj (grupa przedmiotów)

Zajęcia fakultatywne
* godziny w zależności od punktów ECTS


XX*

X*

różne

Razem

360

30
V Semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS |

Nazwa przedmiotu |

Forma zajęć |

Liczba godzin |

Liczba pkt. ECTS |

Forma zaliczenia

0911-P-3- PSOS-Sj

Psychologia osobowości

Psychologia osobowości

W

Ćw

30

15

4

3

egzamin

zal. na ocenę

0900-P-3-BIOET-Sj

Bioetyka

W

15

2

egzamin

0911-P-3- PSPAT-Sj

Neuropsychologia

W

30

4

egzamin

0911-P-3Z- PE-Sj

Praca empiryczna

Sp

30

4

zaliczenie

0911-P-3-FUM-Sj

Filozofia umysłu

W

15

2

egzamin0911-P-ZF-Sj

(grupa przedmiotów)

Zajęcia fakultatywne

* godziny w zależności od punktów ECTS

XX*

X*

różne

Razem

XX*

30*VI Semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS |

Nazwa przedmiotu |

Forma zajęć |

Liczba godzin |

Liczba pkt. ECTS |

Forma zaliczenia

0911-P-3L- PE-Sj

Praca empiryczna

Sp

30

4

zal. na ocenę

0911-P-3-DMS-Sj

Diagnoza psychologiczna

W

15

2

egzamin

Diagnoza psychologicznaĆw304zal. na ocenę


Psychopatologia

W

304

egzamin

4100-ALL (grupa przedmiotów)

Język obcy** Ćw304egzamin

0911-P-3- POPS-Sj

Pomoc psychologiczna

W

15

2

egzamin

Pomoc psychologiczna

Ćw

30

4

zal. na ocenę

0911-P-

ZF-Sj (grupa przedmiotów)

Zajęcia fakultatywne

* godziny w zależności od punktów ECTS

XX*

X*

różne

Razem

** dla rocznika 2019 i późniejszych

XX*

30*VII Semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS |

Nazwa przedmiotu |

Forma zajęć |

Liczba godzin |

Liczba pkt. ECTS |

Forma zaliczenia

egzamin

0911-P-4Z- SMGR-Sj

Seminarium magisterskie

Sd

30

5

zal. na ocenę

0911-P-SP-

Sj (grupa przedmiotów)

Zajęcia specjalizacyjne

XX*

XX*

różne

0911-P- ZF-Sj (grupa przedmiotów)

Zajęcia fakultatywne

XX*

XX*

różne

Razem

*zależy od specjalizacji i ECTES fakultetów

XX*

30*VIII Semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS |

Nazwa przedmiotu |

Forma zajęć |

Liczba godzin |

Liczba punktów ECTS |

Forma zaliczenia

0911-P-4L- SMGR-Sj

Seminarium magisterskie

Sd

30

5

zal. na ocenę

0911-P-4- PRAU-SjPrawo autorskieW152egzamin

0911-P-SP-

Sj (grupa przedmiotów)

Zajęcia specjalizacyjne

XX*

XX*

różne

0911-P- ZF-Sj (grupa przedmiotów)

Zajęcia fakultatywne

XX*

XX*

różne

Razem*zależy od specjalizacji i ECTES fakultetówXX*30*IX Semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS |

Nazwa przedmiotu |

Forma zajęć |

Liczb a godzin |

Liczba punktów ECTS |

Forma zaliczenia

0911-P-5Z- SMGR-Sj

Seminarium magisterskie

Sd

30

5

zal. na ocenę

0911-P-5- PRAK-Sj

Praktyki

4

zal. na ocenę

0911-P-SP-

Sj (grupa przedmiotów)

Zajęcia specjalizacyjne

XX*

XX*

różne

0911-P-

ZF-Sj (grupa przedmiotów)

Zajęcia fakultatywne

XX*

XX*

różne

Razem*zależy od specjalizacji i ECTES fakultetów

210

30X Semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS |

Nazwa przedmiotu |

Forma zajęć |

Liczba godzin |

Liczba punktów ECTS |

Forma zaliczenia

0911-P-5L- SMGR-Sj

Seminarium magisterskie
(Praca dyplomowa magisterska)

Sd

30

5

zal. na ocenę

0911-P-SP-

Sj (grupa przedmiotów)

Zajęcia specjalizacyjne

XX*

XX*

różne

0911-P-

ZF-Sj (grupa przedmiotów)

Zajęcia fakultatywne

XX*

XX*

różne

Razem*zależy od specjalizacji i ECTES fakultetów

XX*

30*


Szczegóły programów zajęć specjalistycznych:

Program specjalizacji Neuropsychologia

Program specjalizacji Psychologia Kliniczna

Program specjalizacji Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa

Program specjalizacji Stosowana Psychologia ZwierzątLegenda:

W – wykład
Ćw – ćwiczenia
L - laboratorium
Lt – laboratorium terenowe
K – konwersatorium
Sp – seminarium przedmiotowe
Sd – seminarium dyplomowe