Program studiów przed rokiem 2021

Program studiów na kierunku Psychologia

Program obejmuję 10 semestrów nauki, w czasie których student musi zdobyć 300 punktów ECTS
Poniższy program studiów obowiązuje wszystkich studentów od 1 października 2019 roku.

#


#


#


#


#


#


#


##Pobierz program studiów w wersji pdf