dr Michał Główczewski


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

miglow @ umk.pl

pok. 209 tel. 56 611 41 72

Zainteresowania naukowe

Szeroko rozumiana psychologia społeczna, w tym szczególnie psychologia sprawiedliwości oraz tożsamości i identyfikacja społeczna.


Obecnie zajmuje się kwestią doświadczenia sprawiedliwości organizacyjnej na uczelni w oczach studentów i pracowników akademickich oraz jej związków z różnymi postawami, takimi jak poczucie przynależności do uczelni i wspólnoty akademickiej, zaangażowanie i wypalenie akademickie, lojalność wobec własnej uczelni czy zaufanie do władz uczelni.


Wybrane publikacje

  • Główczewski, M., Wojcik, A. D., Cichocka, A., & Cislak, A. (2022). 'Cause we are the champions of the World": National narcissism and group-enhancing historical narratives. Social Psychology, 53(6), 357-367. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000506
  • Główczewski, M., & Burdziej, S. (2022). (In)justice in academia: procedural fairness, students' academic identification, and perceived legitimacy of university authorities. Higher Education. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00907-8
  • Biddlestone, M., Cichocka, A., Główczewski, M., & Cislak, A. (2022). Their own worst enemy? Collective narcissists are willing to conspire against their in-group. British Journal of Psychology, 113(4), 894-916. https://doi.org/10.1111/bjop.12569
  • Wójcik, A. D., Cypryańska, M., & Główczewski, M. (2021). Wartości prośrodowiskowe - dlaczego to za mało, by powstrzymać kryzys klimatyczny? W: M. Marody (Red.), Wartości w działaniu (s. 187-209). Scholar.
  • Główczewski, M. (2019). Wiedza polskich sędziów i prokuratorów na temat psychologii zeznań naocznych świadków w świetle badania własnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), 141–158.