mgr Alicja Broncel


Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej

alicjabroncel @ doktorant.umk.pl

pok. 225 tel. 56 611 36 58

Zainteresowania naukowe

Relacje ludzi z innymi zwierzętami (przede wszystkim zagadnienia dyskryminacji gatunkowej i meat paradoxu), psychologia porównawcza, szeroko pojęta psychologia społeczna, psychologia miejsca i psychologia zachowań prośrodowiskowych.Wybrane publikacje

  • obecnie brak publikacji