dr Joanna Ulatowska, prof. UMK


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

julatowska @ umk.pl

pok. 205 tel. 56 611 36 57

Zainteresowania naukowe

W swojej pracy naukowej zajmuję się psychologią poznawczą, w szczególności tematyką z pogranicza psychologii i prawa. Moje badania dotyczą przede wszystkim kłamstwa i metod jego wykrywania oraz zniekształceń pamięci. Wypromowałam ponad 40 prac magisterskich. Jestem autorką artykułów popularnonaukowych publikowanych m.in. w tygodniku Polityka i Gazecie Wyborczej. Wyniki badań psychologicznych wcielam w życie współpracując z kancelarią prawną jako konsultant.

Wybrane publikacje

  • Sporer, S. L. i Ulatowska, J. (2021). Indirect and Unconscious Deception Detection: Too Soon to Give up? Frontiers in Psychology, 12, 601852. doi: 10.3389/fpsyg.2021.601852
  • Ulatowska, J., Nowatkiewicz, I. i Rajdaszka, S. (2020). Lie detection accuracy and beliefs
  • about cues to deception in adult children of alcoholics. Psychiatry, Psychology and Law, 27, 465-477. doi: 10.1080/13218719.2020.1733697
  • Ulatowska, J., Olszewska, J. i Hanson, M. D. (2020). Does Test Type Influence False Recognition in the DRM Paradigm? Comparison of the Yes/No Recognition Test and Two-Alternative Forced-Choice Test. American Journal of Psychology, 33, 49-62. doi: 10.5406/amerjpsyc.133.1.0049
  • Ulatowska, J., Olszewska, J., Wiśniewska, D. i Rogowski, T. (2019). The DRM paradigm in sign language: An investigation of associative memory errors in deaf and hearing signers. Current Psychology, First Online 03 December 2019. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00492-7
  • Olszewska, J. i Ulatowska, J. (2019). The effect of presentation format and encoding strategy on memory distortion. European Review of Applied Psychology/Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 69, 65-72. https://doi.org/10.1016/j.erap.2019.03.004
  • Ulatowska, J. (2018). Accuracy of Indirect Method in Detection of False Intent. Legal and Criminological Psychology, 23, 24-36. doi: 10.1111/lcrp.12116