prof. dr hab. Maria Lewicka

  • 2022-2025 (członek konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu). Krajobraz dźwiękowy i znaczenie miejsca w kontekście planistycznym. Sonata-17. Nr 2021/43/D/HS4/00321

prof. dr hab. Maria Lewicka

  • (2020-2023). Otwartość na zmiany architektoniczne w miastach: Rola kapitału kulturowego, przywiązania do miejsca i cech miejsc - grant NCN Preludium Bis II

dr Łukasz Miciuk

  • (2020-2021). Opracowanie okulograficznej metody OKOJA do pomiaru psychologicznych motywów Ja – grant NCN Miniatura4

dr Bibianna Bałaj

  • (2019-2020). Oko-ruchowe strategie stosowane podczas wyobrażeniowej zmiany wielkości obiektów nr 2019/03/X/HS6/00993, grant NCN Miniatura 3

dr Małgorzata Gut


  • (2018-2022). Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej nr 72017/26/E/HS6/00033, grant NCN Sonata Bis

dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik


  • (2019-2022). Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie? Rola bezpiecznych i defensywnych form identyfikacji z grupą w relacjach wewnątrzgrupowych i realizacji grupowych celów nr 4304-H 2018/29/B/HS6/02826, grant NCN Opus 15

dr Magdalena Formanowicz


  • (2018-2021). Model gramatyki społecznej-analiza mechanizmów i zastosowań nr 4276-H 2017/27/B/HS6/01049, grant NCN Opus 14

prof. dr hab. Maria Lewicka

  • (2018-2021). Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca nr 13 4240-H 2017/25/B/HS6/00137, grant NCN Opus 14.

dr Monika Lewandowska


  • (2016-2020). W poszukiwaniu psychofizycznych i neuronalnych korelatów temporalnego czynnika g: percepcja kolejności bodźców a inteligencja ogólna nr UMO-2015/18/E/HS6/00399, grant NCN Sonata Bis 18. (grant afiliowany w ICNT UMK)