Rada Dyscypliny

Rada Dyscypliny Psychologia

Skład Rady Dyscypliny Psychologia


Przewodniczący Rady Dyscypliny

Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK


Pracownicy samodzielni:

Prof. dr hab. Marta Białecka

Dr hab. Rafał Milner, prof. UMK

Dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

Dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. UMK


Pozostali pracownicy:

Dr Bibianna Bałaj

Dr Joanna Dreszer

Dr Małgorzata Gut

Dr Michał Główczewski

Dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

Dr Monika Lewandowska

Dr Kamila Łaszewska

Dr Joanna Płotnikowska

Dr Łukasz Miciuk

Mgr Julia Sikorska

Dr Joanna Ulatowska

Dr Adrian Wójcik


Z głosem doradczym

Dr hab. Sławomir Czachowski, prof. UMK

Prof. dr hab. Maria Lewicka