Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

Spis pracowników Katedry Psychologii Społecznej i Środowiskowej

Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej


Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. Maria Lewicka


Adiunkci:
dr Aleksandra Cichocka

dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

dr Joanna Ulatowska

dr Adrian Wójcik


Asystenci:
mgr Michał Główczewski

mgr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska