Aktualności

W tej sekcji można znaleźć bieżące informacje dotyczące studiów oraz działalności pracowników i studentów Instytutu Psychologii UMK.


#
Jun / 28 / 2017 admin
Ognisko na koniec sesji

Wieczór zorganizowany przez studentów I roku

#
Jun / 01 / 2017 admin
Kolejne stypendia Rektora

za wysoko punktowane publikacje