Aktualności

W tej sekcji można znaleźć bieżące informacje dotyczące studiów oraz działalności pracowników i studentów Instytutu Psychologii UMK.


#
Sep / 04 / 2018 admin
Nowa wysoko punktowana publikacja

A. Cisłak i A. Wójcik - Cutting the forest down to save your face: Narcissistic national identification predicts support for anti-conservation policies