Aktualności

W tej sekcji można znaleźć bieżące informacje dotyczące studiów oraz działalności pracowników i studentów Instytutu Psychologii UMK.


#
Mar / 22 / 2016 admin
Powołanie Katedry Psychologii

Senat UMK głosował jednomyślnie