Social Psychology Bulletin

Psychologia Społeczna jako Social Psychology Bulletin

  04.06.2018   admin


Ukazał się właśnie nowy numer Social Psychological Bulletin - otwartego czasopisma poświęconego psychologii społecznej. Warto przypomnieć, że pierwszym redaktorem pisma (jeszcze pod nazwą "Psychologia Społeczna") była prof. Maria Lewicka. Obecnie kwartalnik wydawany jest już w całości po angielsku.