Wizyta psychologów z Bułgarii

Spotkanie w ramach współpracy międzynarodowej objętej programem Erasmus.

  06.06.2018   admin


4 czerwca, członkowie Katedry Psychologii UMK mieli przyjemność spotkać się w Toruniu z naukowcami z Katedry Psychologii na Uniwersytecie im. Świętych Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii.

Uczelnię reprezentowały prof. Daniela Tasiewska i dr hab. Wielisława Czawdarowa.
Prof. Tasiewska zajmuje się m.in. psychologią wychowawczą i rozwojową, psychologią kliniczną, poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią. Z kolei do głównych zainteresowań naukowych dr hab. Czawdarowej należy psychologia społeczna, psychologia osobowości, etnopsychologia, psycholingwistyka, psychologia organizacyjna oraz psychologia zarządzania.

Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami, omawiali różnice i podobieństwa szkolnictwa wyższego w Polsce i Bułgarii, dyskutowali na temat interesujących ich obszarów psychologii i - oczywiście - planowali wspólne projekty badawcze. Mamy nadzieję, że to tylko początek znajomości i współpracy międzynarodowej z bułgarskimi psychologami!

Много Ви благодаря за интересната среща!


#

#