Uwaga! Fakultety!

Nowe zasady rejestracji na fakultety

  09.09.2019   admin


Nowe zasady rejestracji na fakultety oraz zajęcia specjalizacyjne

Uwaga Studenci II, III i IV roku! Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.


W związku z tym, że dotychczasowy system zapisów na zajęcia fakultatywne opierał się o zasadę - kto pierwszy ten lepszy - która nie miała nic wspólnego z rzeczowym wyborem spośród zajęć fakultatywnych oferowanych przez Katedrę/ (od 1.10) Instytut Psychologii - od roku akademickiego 2019/2020 zapisy przyjmą nową formę. Oznacza to, że zapisy na fakultety oferowane przez Pracowników Instytutu Psychologii w semestrze zimowym 2019/2020 odbędą się już na nowych zasadach (nie dotyczy to zajęć oferowanych przez inne kierunki studiów).

Oferta zajęć fakultatywnych zostaje podzielona na fakultety dla lat II i III oraz fakultety dla lat IV i V.


Zasady zapisów na zajęcia fakultatywne dla studentów II i III roku:

  • Zapisy odbywają się w 3 turach. W każdej turze kolejność zapisów nie ma znaczenia.
  • Pierwsza tura zapisów odbywa się w dniach 23.09-24.09
  • Druga tura zapisów odbywa się w dniach 26.09-29.09
  • Trzecia tura zapisów odbywa się na pierwszych zajęciach danego kursu fakultatywnego.
  • Nie można się zapisać w trakcie semestru na żaden fakultet z psychologii na innych niż pierwsze zajęcia.

W każdej turze nie ma znaczenia kolejność dokonanych zapisów. Jeśli w pierwszej turze zapisze się mniej studentów niż dostępnych na kursie jest miejsc - wszyscy zapisani zostają przyjęci, a kurs bierze udział w naborze w drugiej turze. W przypadku gdy w pierwszej turze zapisze się więcej chętnych słuchaczy niż miejsc na kursie (nie dotyczy wykładów) - następuje selekcja studentów wg średniej uzyskanej z ostatniego roku, a kurs nie bierze już udziału w następnej turze zapisów. W drugiej turze sytuacja jest analogiczna. Trzecia tura zajęć odbywa się na pierwszych zajęciach danego kursu. Jeśli prowadzący zajęcia wyrazi zgodę - może przyjąć studenta nawet w przypadku, gdy kurs zapełnił się już w pierwszej turze. Prowadzący w takim przypadku przekazuje informacje o dopisanych słuchaczach do dziekanatu osobiście. Proszę pamiętać, że prowadzący może też odmówić dopisania osób do listy.


Zasady zapisów na zajęcia specjalizacyjne/fakultatwne dla studentów IV i V roku:


Studenci zapisani na daną specjalizację są automatycznie zapisani na jej zajęcia o ile rozliczyli III rok studiów

(Uwaga! Osoby które będą miały warunek na rok IV MUSZĄ zgłosić się z dokumentami do Dziekanatu Studenckiego koniecznie 20 września! Związane jest to z trudną operacją przepisania danych z USOS, gdyż dnia 30 września przestają Państwo być studentami Wydziału Humanistycznego, a od 1 października zaczną Państwo studia na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych. Niedoniesienie dokumentów 20 września sprawi, że nie będzie Państwa wśród studentów IV roku i nie będą Państwo wpisani na zajęcia specjalizacyjne!)

Zajęcia specjalizacyjne, które będą posiadać wolne miejsca po wpisaniu osób z danej specjalizacji (czyli praktycznie wszystkie poza laboratoriami) będą otwarte na zapisy w turach

  • Zapisy odbywają się w 3 turach. W każdej turze kolejność zapisów nie ma znaczenia.
  • Pierwsza tura zapisów odbywa się w dniach 23.09-24.09
  • Druga tura zapisów odbywa się w dniach 26.09-29.09
  • Trzecia tura zapisów odbywa się na pierwszych zajęciach danego kursu specjalizacyjnego/fakultatywnego.
  • Nie można się zapisać w trakcie semestru na żadne zajęcia z psychologii na innych niż pierwsze zajęcia.

Zasady selekcji w przypadku większej niż miejsc liczby chętnych są następujące:
W pierwszej kolejności na zajęcia wpuszczane są osoby ze "Specjalizacji Psychologii Ogólnej" a w drugiej wszyscy pozostali wg kryterium średniej z ostatniego roku.

Uwaga! Oprócz zajęć specjalizacyjnych, które mogą być rozliczane jako fakultety istnieją też zajęcia fakultatywne niepowiązane ze specjalizacjami np. Budowa i zastosowanie testu MMPI II. W takim przypadku zapisy są realizowane dokładnie tak samo jak dla zajęć fakultatywnych dla roku II i III.


Wraz z powstaniem Instytutu Psychologii 1.10.br. zmienia się dotychczasowa struktura.
Prof Maria Lewicka zostaje Dyrektorem Instytutu Psychologii i nie będzie zajmować się sprawami studenckimi. Wszystkie sprawy dydaktyczne i studenckie będą w gestii dr hab. Macieja Trojana, prof. UMK, który będzie pełnił funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych i jakości kształcenia. Nastąpi też zmiana na stanowisku prodziekana ds Studenckich. Prodziekanem do spraw studenckich będzie dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska z Instytutu Nauk Pedagogicznych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod psychologia @ umk.plPrevious Protest